Regelverken för arbetet mot penningtvätt och mot finansiering av terrorism är omfattande. Förutom att varje aktör arbetar aktivt för att tillämpa reglerna på rätt sätt finns Simpt till hjälp. Simpt, Svenska institutet mot penningtvätt, bildades 2016 av sju branschorganisationer inom finansiella sektorn, bland annat SFM och Svensk Försäkring. Syftet är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna. Branschen bidrar genom detta samarbete till en tydligare och effektivare tillämpning av reglerna.

Det pågår ett intensivt arbete varje år inom Simpt. Det som är på gång närmast är en utveckling av den grundläggande vägledningen om kundkännedom, framför bestämma riskprofil samt uppföljningen av affärsförbindelsen.

SFM bjuder nu in dig som medlem till ett digitalt medlemsmöte för att tillsammans med kanslichefen för Simpt, Hanna Wetter, informera kring pågående arbete samt det aktuella arbetet inom EU- institutionerna om motverkande av penningtvätt.

Datum: Fredag 11 mars
Tid: 8.30-9.00 
Maila anmälan till info@sfm.se och du får sedan en teamsinbjudan skickad till dig.

Skicka gärna in frågor i förväg till info@sfm.se