Medlemmar har möjlighet att delta på webinar den 16 juni, arrangerat av organisationen Simpt, som SFM står bakom.

 

Aktuella frågor på penningtvättsområdet 

På seminariet ges en lägesuppdatering av arbetet i Simpt med att ta fram branschvägledning inom penningtvättsregelverket. Du får även ta del av andra aktuella ämnen på penningtvättsområdet.

När: Den 16 juni kl. 13.30-15.00

Anmälan: Registrera dig här via länken

Vidarebefordra gärna inbjudan till dina kollegor!

Program

Välkommen
Hans Lindberg, ordförande i Simpts styrgrupp

Arbetet med vägledningen
Hanna Wetter, kanslichef Simpt

Arbetet med AML-paketet
Finansdepartementet

Aktuella frågor på penningtvättsområdet
Finansinspektionen

Arbetet med återkoppling till verksamhetsutövarna
Finanspolisen

Välkommen!


Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, är en samverkan mellan sju branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svensk Värdepappersmarknad, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkrings­förmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

www.simpt.se