Samordningsfunktionens omvärldsbevakning av penningtvätt och finansiering av terrorism nr 2 för 2022 finns nu tillgänglig: https://polisen.se/siteassets/dokument/om-polisen/penningtvatt/omvarldsbevakningar/omvarldsbevakning-april-juni-2022.pdf

Mer information från samordningsfunktionen hittar du här: www.polisen.se/penningtvatt

Om Simt:

Svenska institutet mot penningtvätt, Simpt, bildades 2016 av branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samverkan deltar Finansbolagens FöreningFondbolagens föreningFöreningen Svensk VärdepappersmarknadSparbankernas RiksförbundSvensk FörsäkringSvenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening.

Syftet med Simpt är att ta fram branschvägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

För frågor: info@sfm.se