Marie Spångberg har nu anslutit till SFM med processansvar för SFM:s medlemmar och ansvarsförsäkringen.

 

  • Det är mycket glädjande att välkomna Marie Spångberg till SFM:s kansli som närmast kommer från Falck Global Assistance i rollen som Key Account Manager i relation till försäkringsbolagen, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

Marie Spångberg har internationell erfarenhet från försäkringsbranschen, kris-och katastrofhantering, travel risk management med operativt ansvar för implementering av nya kunder och produkter.

 

  • Eftersom SFM är en medlemsorganisation är stöd till våra medlemmar en högst central process. Med Spångbergs gedigna erfarenhet av processer, goda förmåga till relationsbyggande och entusiasm ser vi mycket fram emot att tillsammans med våra medlemmar utveckla och stärka SFM som branschorganisation, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

  • Försäkringsförmedlare och värdet av rådgivning är helt centralt för en konkurrenskraftig och välfungerande försäkringsbransch. Det ska därför bli väldigt roligt att få fortsätta den goda dialog som SFM har med våra medlemmar samtidigt som jag ser fram emot att tillsammans med kansliet skapa enklare processer och fler förutsättningar för en ökad medlemsnytta, säger Marie Spångberg.

 

 

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. SFM företräder ca 1 900 förmedlare och ca 120 bolag och föreningen har funnits sedan 1976.

 

Marie Spångberg, SFM

 

Presskontakt, emilie.wiklund@sfm.se