SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) söker nu en jurist till vårt kansli i centrala Stockholm.

Regleringstakten är hög i branschen och det är viktigt att SFM arbetar för ändamålsenliga regelverk som är proportionerlig för våra medlemmar i relation till risker utan att göra avkall på ett högt konsumentskydd. Detta gör vi genom analys och yttranden över lagstiftningsärenden både på svensk och europeisk nivå. För SFM är det även centralt att verka i våra medlemmars intresse och förenkla i deras vardag utifrån befintlig regelverksmiljö. Detta sker bland annat genom vägledningar och annat medlemsstöd som tas fram genom SFM, med involvering och förankring hos medlemmarna och av deltagare i SFM:s olika forum. I detta arbete söker vi nu en jurist som tillsammans med oss vill verka för konkurrens, konsumentskydd och kostnadseffektivitet.

Arbetsuppgifter

Du kommer att arbeta nära vd i det juridiska arbetet och bereda frågor av juridisk natur. Rollen kommer att ge dig ett brett kontaktnät inom branschen. Du kommer att arbeta med en bred palett av juridiska ämnen såsom associationsrättsliga frågor och försäkringsdistribution, försäkringsjuridik, GDPR och penningtvätt mm. Den röda tråden är att förenkla för våra medlemmar – från att omvärldsbevaka och ta fram information till våra medlemmar om relevant information från EU, till att utveckla praktisk vägledning för förmedlarnas vardag.

I rollen som jurist kommer du att rapportera till vd med bland annat följande uppgifter:

Medlemsjuridik/tillståndspliktig verksamhet

 • Legal omvärldsbevakning och analys inklusive beredning av nationella och internationella yttranden
 • Compliancefrågor i ett brett perspektiv
 • Samordna arbetet med befintliga och nya vägledningar
 • Juridik på SFM:s hemsida
 • Medlemsjuridik/stadgar
 • Juridik med koppling till SFM:s gruppansvarsförsäkring
 • Fullmaktsfrågor
 • Samordna arbetet i SFM:s regelverksutskott

Bolagsjuridik

 • Bereda och skicka in handlingar till bolagsverk och andra myndigheter för föreningen och intressebolag
 • Medverka vid framtagande av avtal, bransch-överenskommelser m.m.
 • Sekreterare i styrelse, utskott och forum samt bereda material desamma.

Andra exempel är att representera SFM i olika branschprojekt, t ex Simpt (Svenska Institutet mot penningtvätt) och andra arbetsgrupper inom branschen för vägledningar mm.

Utbildning/bakgrund

Du har juristexamen och erfarenhet från försäkringsbranschen. Erfarenhet av deltagande, men även ledning av, projekt är meriterande, likt förståelse för compliancearbete.

Personliga egenskaper

Du har arbetat med juridik och tar dig an arbetsuppgifterna med stor noggrannhet och ansvarstagande. För tjänsten krävs att du är drivande, prestigelös, samarbetsvillig och bra på att kommunicera. Som person är du handlingskraftig, tar initiativ och sätter igång aktiviteter som du slutför. Du kan kommunicera din uppfattning och bedömning väl och skriver klart och koncist. Vi vill göra mer för våra medlemmar och där är du en viktig kugge som trivs med att samordna många intressenter.

Om SFM: (Svenska försäkringsförmedlares förening) är branschorganisationen för försäkringsförmedlare i Sverige. SFM verkar för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens; en bransch som spelar en viktig roll i flera aktuella samhällsutmaningar. Föreningen har funnits sedan 1976 och har idag närmare 2000 förmedlare och 125 bolag som medlemmar. I styrelsen för SFM finns både sak- och livförsäkringssidan representerade. Vid kansliet finns vd, ansvarig för press- och samhällsrelationer samt ansvarig för medlemmar och administration.

Placeringsort: Stockholm

Tjänsten är på heltid och tillsvidare. Ansökan skickas till perjohan.gidlund@sfm.se

Kontakt: Ytterligare upplysningar erhålles av Per Johan Gidlund, 073-6627332 eller perjohan.gidlund@sfm.se

Stockholm
perjohan.gidlund@sfm.se
1dd206a2 (anges alltid vid ansökan)
2022-03-04
Länk till annons:
https://www.forsakringsjobb.se/platsannons/4258