Information med anledning av coronavirus

Försäkringsförmedlare har, precis som alla medborgare, i dessa exceptionella tider med coronavirus och risk för smittspridning ett ansvar för att smitta inte sprids i onödan. En försäkringsförmedlare har samtidigt i sin yrkesroll ett ansvar gentemot sina kunder som är i behov av stöd och rådgivning avseende befintligt och utvidgat försäkringsskydd i enlighet med god försäkringsdistributionssed och omsorgsplikten. I detta läge bidrar försäkringsförmedlare med ett otroligt starkt kundvärde och gör skillnad.

 

Information on initiatives in the Swedish market >>>

Läs mer här >>>

Hitta ett förmedlarbolag

Nyheter

fredag 25 september

Ny plan klubbad för stärkt kapitalmarknadsunion...

EU-kommissionen har fastställt en plan för en starkare kapitalmarknadsunion inom EU och hänvisar till att den ... Läs mer

Nyheter

tisdag 22 september

Penningtvätt – därför måste försäkringsförmedla...

Penningtvätt – därför måste försäkringsförmedlare ställa frågor SFM presenterar branschgemensam ... Läs mer

Nyheter

tisdag 22 september

EU- kommissionen om förberedelser inför Brexit

Brexit Nyligen gav EU-kommissionen ut en kommunikation om vilka förberedelser som krävs med anledning av Brexit. ... Läs mer

Vad gör Sfm?

Vad gör en förmedlare?

Försäkringsförmedlare hjälper kunder att hitta rätt bland fler olika försäkringslösningar. Förmedlare kan arbeta med livförsäkring eller sakförsäkring.

Läs mer

Frågor & svar

Försäkring är ett område som berör många. Det är flera aktörer som är med och påverkar vad som händer inom försäkring och åren med finanskriser gör att flera av regelverken ses över, såväl inom EU som i Sverige.

Läs mer