Information med anledning av coronavirus

Försäkringsförmedlare har, precis som alla medborgare, i dessa exceptionella tider med coronavirus och risk för smittspridning ett ansvar för att smitta inte sprids i onödan. En försäkringsförmedlare har samtidigt i sin yrkesroll ett ansvar gentemot sina kunder som är i behov av stöd och rådgivning avseende befintligt och utvidgat försäkringsskydd i enlighet med god försäkringsdistributionssed och omsorgsplikten. I detta läge bidrar försäkringsförmedlare med ett otroligt starkt kundvärde och gör skillnad.

 

Information on initiatives in the Swedish market >>>

Läs mer här >>>


 

Följ oss på LinkedIn >>

 

Hitta ett förmedlarbolag

Nyheter

tisdag 24 november

Vägledning för kundkännedom för försäkringsförm...

Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt) har tagit fram och beslutat ytterligare vägledning inom ... Läs mer

Nyheter

tisdag 24 november

Frågor och svar – Medlemsstöd från SFM

Till stöd SFM lagt upp en sammanställning över frågor och svar med information till medlemmar i ... Läs mer

Nyheter

torsdag 19 november

Ny agenda för EU:s konsumentpolitik

Europeiska kommissionen har lanserat den nya konsumentagendan med prioriteringar för konsumenter i EU 2020- 2025. ... Läs mer

Vad gör Sfm?

SFM bidrar till att försäkringsförmedlarnas kunder känner sig trygga och nöjda, att de får tillgång till försäkringar som erbjuds i konkurrens och därför till pressade priser. Där det finns klagomål från konsumenter ska de åtgärdas.

Läs mer

Vad gör en förmedlare?

Försäkringsförmedlare hjälper kunder att hitta rätt bland fler olika försäkringslösningar. Förmedlare kan arbeta med livförsäkring eller sakförsäkring.

Läs mer

Frågor & svar

Försäkring är ett område som berör många. Det är flera aktörer som är med och påverkar vad som händer inom försäkring och åren med finanskriser gör att flera av regelverken ses över, såväl inom EU som i Sverige.

Läs mer