SFM verkar för en försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens på försäkringsmarknaden.


Hitta ett förmedlarbolag

Insurenet

insurenet

Branschrapport

Branschrapport

Branschrapport

Branschrapport

Pensionsflyttguiden

pensionsflyttguiden

Nyheter

onsdag 15 maj

Enkät om ersättnings- och provisionsmodeller

SFM har tidigare informerat om att FI kommer att genomföra en riktad enkät till försäkringsförmedlare ... Läs mer

Nyheter

fredag 10 maj

Svenska försäkringsförmedlares förening tar öve...

Tove Hässler, vd på SFM, väljs till ny ordförande i Fullmaktskollen. Jenny Sjövall, SPP, väljs som ny ... Läs mer

Nyheter

fredag 12 april

Lovisadomen- positivt besked från Högsta förval...

Högsta förvaltningsdomstolen har nu meddelat beslut i Lovisadomen där man ändrar Skatterättsnämndens ... Läs mer

Kalendarium

För tillfället finns inga aktuella datum.

Vad gör Sfm?

Vad gör en förmedlare?

Försäkringsförmedlare hjälper kunder att hitta rätt bland fler olika försäkringslösningar. Förmedlare kan arbeta med livförsäkring eller sakförsäkring.

Läs mer

Frågor & svar

Försäkring är ett område som berör många. Det är flera aktörer som är med och påverkar vad som händer inom försäkring och åren med finanskriser gör att flera av regelverken ses över, såväl inom EU som i Sverige.

Läs mer