Information med anledning av coronavirus

Försäkringsförmedlare har, precis som alla medborgare, i dessa exceptionella tider med coronavirus och risk för smittspridning ett ansvar för att smitta inte sprids i onödan. En försäkringsförmedlare har samtidigt i sin yrkesroll ett ansvar gentemot sina kunder som är i behov av stöd och rådgivning avseende befintligt och utvidgat försäkringsskydd i enlighet med god försäkringsdistributionssed och omsorgsplikten. I detta läge bidrar försäkringsförmedlare med ett otroligt starkt kundvärde och gör skillnad.

 

Information on initiatives in the Swedish market >>>

Läs mer här >>>


Följ oss på LinkedIn >>

 

Hitta ett förmedlarbolag

Nyheter

fredag 19 februari

Gruppansvarsförsäkring för 2021 färdig

SFM har nu färdigförhandlat gruppansvarsförsäkringen för 2021 genom en upphandling där samtliga relevanta ... Läs mer

Nyheter

torsdag 11 februari

SFM:s kommentar om nya regler för flyttavgifter

Regeringens förslag om att avgiften sänks vid återköp och flytt av individuella livförsäkringar som är fond- ... Läs mer

Nyheter

onsdag 10 februari

Konsumenttrender från EIOPA

EIOPA publicerar årligen en trendrapport med fokus på konsumentmarknaden som i vanliga fall är återblickande ... Läs mer

Vad gör Sfm?

SFM – Svenska försäkringsförmedlares förening verkar för en försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens på försäkringsmarknaden.

Läs mer

Vad gör en förmedlare?

Försäkringsförmedlare hjälper kunder att hitta rätt bland fler olika försäkringslösningar. Förmedlare kan arbeta med livförsäkring eller sakförsäkring.

Läs mer

Frågor & svar

Försäkring är ett område som berör många. Det är flera aktörer som är med och påverkar vad som händer inom försäkring och åren med finanskriser gör att flera av regelverken ses över, såväl inom EU som i Sverige.

Läs mer