SFM verkar för en försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens på försäkringsmarknaden.


Följ oss på LinkedIn >>

 

 

Hitta ett förmedlarbolag

Nyheter

fredag 6 maj

Inbjudan: Branschsamtal- Hållbarhet, kunskap oc...

SFM bjuder in till branschsamtal om hållbarhet, inbjudan och anmälan i länk >>> Läs mer

Nyheter

fredag 6 maj

SFM Nyhetsbrev maj

  Läs hela nyhetsbrevet här >>> Läs mer

Nyheter

onsdag 27 april

Cybersäkerhet och försäkringsbarhet viktigt för...

Cyberrisker är ett växande samhällsproblem och utgör idag ett allt större hot mot både enskilda företag men ... Läs mer

Vad gör Sfm?

Vad gör en förmedlare?

Försäkringsförmedlare hjälper kunder att hitta rätt bland fler olika försäkringslösningar. Förmedlare kan arbeta med livförsäkring eller sakförsäkring.

Läs mer

Frågor & svar

Försäkring är ett område som berör många. Det är flera aktörer som är med och påverkar vad som händer inom försäkring och åren med finanskriser gör att flera av regelverken ses över, såväl inom EU som i Sverige.

Läs mer