Information med anledning av coronavirus

Försäkringsförmedlare har, precis som alla medborgare, i dessa exceptionella tider med coronavirus och risk för smittspridning ett ansvar för att smitta inte sprids i onödan. En försäkringsförmedlare har samtidigt i sin yrkesroll ett ansvar gentemot sina kunder som är i behov av stöd och rådgivning avseende befintligt och utvidgat försäkringsskydd i enlighet med god försäkringsdistributionssed och omsorgsplikten. I detta läge bidrar försäkringsförmedlare med ett otroligt starkt kundvärde och gör skillnad.

 

Information on initiatives in the Swedish market >>>

Läs mer här >>>

Hitta ett förmedlarbolag

Nyheter

tisdag 26 maj

Årets förmedlardisk 2019 är utsedd!

Varje år utser SFM vilka av Sveriges försäkringsbolag, som enligt våra medlemmar, är bäst på att leverera en ... Läs mer

Nyheter

tisdag 26 maj

Pressmeddelande 2020-05-26

Itello AB ansluter sig till S4I Standard for Insurance AB Itello AB ansluter sig som 18:e bolag till S4I för att ... Läs mer

Nyheter

tisdag 12 maj

Remissvar

SFM svarar på remiss Fi2020/ 01016/ FPM – saknar centrala delar i nulägesbeskrivning och konsekvensanalys SFM ... Läs mer

Vad gör Sfm?

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare

Läs mer 

Vad gör en förmedlare?

Försäkringsförmedlare hjälper kunder att hitta rätt bland fler olika försäkringslösningar. Förmedlare kan arbeta med livförsäkring eller sakförsäkring.

Läs mer

Frågor & svar

Försäkring är ett område som berör många. Det är flera aktörer som är med och påverkar vad som händer inom försäkring och åren med finanskriser gör att flera av regelverken ses över, såväl inom EU som i Sverige.

Läs mer