SFM verkar för en försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens på försäkringsmarknaden.


 

SFM:s Hållbarhetsbrevlåda för kunskapsinhämtning

Var med och bidra i arbetet inom branschen för hållbara investeringar, skicka in dina frågor eller medskick till hallbarhet@sfm.se

Läs mer om SFM:s arbete gällande regelverket för hållbara investeringar inom försäkrings- och förmedlarbranschen >>>

Hitta ett förmedlarbolag

Nyheter

onsdag 21 december

Nyhetsbrev SFM december

Läs hela nyhetsbrevet här >>> Läs mer

Nyheter

tisdag 29 november

Cyberrisker, försäkring och ett motståndskrafti...

Cyberrisker är ett växande samhällsproblem och utgör idag ett allt större hot mot både enskilda företag men ... Läs mer

Nyheter

torsdag 24 november

Är du student med intresse för finans och försä...

Statistik- eller ekonomistudent med intresse för finans och försäkring SFM (Svenska försäkringsförmedlares ... Läs mer

Vad gör Sfm?

SFM verkar för en försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens på försäkringsmarknaden.

Vad gör en förmedlare?

Försäkringsförmedlare hjälper kunder att hitta rätt bland fler olika försäkringslösningar. Förmedlare kan arbeta med livförsäkring eller sakförsäkring.

Läs mer

Frågor & svar

Försäkring är ett område som berör många. Det är flera aktörer som är med och påverkar vad som händer inom försäkring och åren med finanskriser gör att flera av regelverken ses över, såväl inom EU som i Sverige.

Läs mer