Information med anledning av coronavirus

Försäkringsförmedlare har, precis som alla medborgare, i dessa exceptionella tider med coronavirus och risk för smittspridning ett ansvar för att smitta inte sprids i onödan. En försäkringsförmedlare har samtidigt i sin yrkesroll ett ansvar gentemot sina kunder som är i behov av stöd och rådgivning avseende befintligt och utvidgat försäkringsskydd i enlighet med god försäkringsdistributionssed och omsorgsplikten. I detta läge bidrar försäkringsförmedlare med ett otroligt starkt kundvärde och gör skillnad.

 

Information on initiatives in the Swedish market >>>

Läs mer här >>>


Följ oss på LinkedIn >>

 

Hitta ett förmedlarbolag

Nyheter

tisdag 2 mars

Nytt pris för bästa sjukvårdsförsäkring i SFM:s...

SFM:s medlemmar företräder många kunder runt om i landet som väljer att teckna privata ... Läs mer

Nyheter

tisdag 2 mars

SFM-medlem? Besvara enkäten redan idag!

Nu finns återigen en gyllene möjlighet att förbättra försäkringsbolagens service och på så sätt utveckla ... Läs mer

Nyheter

måndag 1 mars

Konsumentinformation – orange kuvertet

Konsumenternas Försäkringsbyrå informerar om att Pensionsmyndigheten har börjat att skicka ut de orange ... Läs mer

Vad gör Sfm?

SFM – Svenska försäkringsförmedlares förening verkar för en försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens på försäkringsmarknaden.

Läs mer

Vad gör en förmedlare?

Försäkringsförmedlare hjälper kunder att hitta rätt bland fler olika försäkringslösningar. Förmedlare kan arbeta med livförsäkring eller sakförsäkring.

Läs mer

Frågor & svar

Försäkring är ett område som berör många. Det är flera aktörer som är med och påverkar vad som händer inom försäkring och åren med finanskriser gör att flera av regelverken ses över, såväl inom EU som i Sverige.

Läs mer