SFM verkar för en försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens på försäkringsmarknaden.


Följ oss på LinkedIn >>

 

 

Hitta ett förmedlarbolag

Nyheter

torsdag 14 oktober

Finansinspektionens sanktionsbeslut 13 oktober ...

Finansinspektionen har inom ramen för sitt uppdrag som tillsynsmyndighet, ingripit mot en aktör som väsentligt ... Läs mer

Nyheter

måndag 27 september

PRM: Per Johan Gidlund blir ny vd för SFM

Styrelsen för SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) har idag utsett Per Johan Gidlund att tillträda ... Läs mer

Nyheter

måndag 27 september

Del 4- Gunnar Hökmark om försäkringsförmedlarbr...

FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGENS SNABBA TILLVÄXT (4) – KAPITALMARKNADERNA Foto: SFM • I den fjärde artikeln för ... Läs mer

Vad gör Sfm?

SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) verkar för en försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens på försäkringsmarknaden. Föreningens syfte är bland annat att öka konkurrensen inom försäkringsmarknaden och upprätthålla en yrkesskicklig förmedlarkår som tillvaratar kundernas intressen.

Vad gör en förmedlare?

Försäkringsförmedlare hjälper kunder att hitta rätt bland fler olika försäkringslösningar. Förmedlare kan arbeta med livförsäkring eller sakförsäkring.

Läs mer

Frågor & svar

Försäkring är ett område som berör många. Det är flera aktörer som är med och påverkar vad som händer inom försäkring och åren med finanskriser gör att flera av regelverken ses över, såväl inom EU som i Sverige.

Läs mer