SFM verkar för en försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens på försäkringsmarknaden.


Följ oss på LinkedIn >>

 

 

Hitta ett förmedlarbolag

Nyheter

onsdag 24 november

Nu söker vi en studentresurs till SFM – var med...

SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) är branschorganisationen för försäkringsförmedlare i ... Läs mer

Nyheter

tisdag 26 oktober

SFM Vägledningar Liv, Sak och Information om fö...

SFM:s vägledningar kommer från branschen till branschen och syftar till att skapa ett enhetligt och gott ... Läs mer

Nyheter

måndag 25 oktober

Inbjudan till digital workshop: Konsumentupplys...

EIOPA ger sin syn på hur man förbättrar utlämnandet av information om försäkrings- och pensionsprodukter vid ... Läs mer

Vad gör Sfm?

SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) verkar för en försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens på försäkringsmarknaden. Föreningens syfte är bland annat att öka konkurrensen inom försäkringsmarknaden och upprätthålla en yrkesskicklig förmedlarkår som tillvaratar kundernas intressen.

Vad gör en förmedlare?

Försäkringsförmedlare hjälper kunder att hitta rätt bland fler olika försäkringslösningar. Förmedlare kan arbeta med livförsäkring eller sakförsäkring.

Läs mer

Frågor & svar

Försäkring är ett område som berör många. Det är flera aktörer som är med och påverkar vad som händer inom försäkring och åren med finanskriser gör att flera av regelverken ses över, såväl inom EU som i Sverige.

Läs mer