SFM verkar för en försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens på försäkringsmarknaden.


Hitta ett förmedlarbolag

Insurenet

insurenet

Branschrapport

Branschrapport

Branschrapport

Branschrapport

Pensionsflyttguiden

pensionsflyttguiden

Nyheter

torsdag 22 februari

Nyhetsbrev februari 2024

Här kan du läsa hela nyhetsbrevet >>> Läs mer

Nyheter

tisdag 13 februari

Enkät om ersättnings- och provisionsmodeller

Finansinspektionen kommer under våren 2024 att genomföra ... Läs mer

Nyheter

torsdag 8 februari

Ny arbetsgrupp kring hållbarhet 

Med anledning av den snabba rättsutveckling som skett inom hållbarhet med utmaningar inom tillämpning, ... Läs mer

Kalendarium

För tillfället finns inga aktuella datum.

Vad gör Sfm?

Vad gör en förmedlare?

Försäkringsförmedlare hjälper kunder att hitta rätt bland fler olika försäkringslösningar. Förmedlare kan arbeta med livförsäkring eller sakförsäkring.

Läs mer

Frågor & svar

Försäkring är ett område som berör många. Det är flera aktörer som är med och påverkar vad som händer inom försäkring och åren med finanskriser gör att flera av regelverken ses över, såväl inom EU som i Sverige.

Läs mer