Information med anledning av coronavirus

Försäkringsförmedlare har, precis som alla medborgare, i dessa exceptionella tider med coronavirus och risk för smittspridning ett ansvar för att smitta inte sprids i onödan. En försäkringsförmedlare har samtidigt i sin yrkesroll ett ansvar gentemot sina kunder som är i behov av stöd och rådgivning avseende befintligt och utvidgat försäkringsskydd i enlighet med god försäkringsdistributionssed och omsorgsplikten. I detta läge bidrar försäkringsförmedlare med ett otroligt starkt kundvärde och gör skillnad.

 

Information on initiatives in the Swedish market >>>

Läs mer här >>>


Följ oss på LinkedIn >>

 

Hitta ett förmedlarbolag

Nyheter

fredag 22 januari

Ny kostnadsfri digital utbildning om privatekon...

SFM står bakom utbildningsnätverket ”Gilla din ekonomi” som nu tillsammans med Finansinspektionen lanserar en ... Läs mer

Nyheter

onsdag 20 januari

SFM:s utblick gällande effekterna av ’the Great...

IMF (International Monetary Fund) förutspådde i World Economic Outlook i oktober 2020 att den globala ekonomin ... Läs mer

Nyheter

tisdag 8 december

Rapport om utvidgad flytträtt från Finansinspek...

Svenska försäkringsförmedlares förening är positiva till åtgärder som leder till en klok flytträttsmarknad ... Läs mer

Vad gör Sfm?

SFM – Svenska försäkringsförmedlares förening verkar för en försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens på försäkringsmarknaden.

Läs mer

Vad gör en förmedlare?

Försäkringsförmedlare hjälper kunder att hitta rätt bland fler olika försäkringslösningar. Förmedlare kan arbeta med livförsäkring eller sakförsäkring.

Läs mer

Frågor & svar

Försäkring är ett område som berör många. Det är flera aktörer som är med och påverkar vad som händer inom försäkring och åren med finanskriser gör att flera av regelverken ses över, såväl inom EU som i Sverige.

Läs mer