Information med anledning av coronavirus

Försäkringsförmedlare har, precis som alla medborgare, i dessa exceptionella tider med coronavirus och risk för smittspridning ett ansvar för att smitta inte sprids i onödan. En försäkringsförmedlare har samtidigt i sin yrkesroll ett ansvar gentemot sina kunder som är i behov av stöd och rådgivning avseende befintligt och utvidgat försäkringsskydd i enlighet med god försäkringsdistributionssed och omsorgsplikten. I detta läge bidrar försäkringsförmedlare med ett otroligt starkt kundvärde och gör skillnad.

 

Läs mer här >>>

Hitta ett förmedlarbolag

Nyheter

onsdag 1 april

Rapportering av penningtvätt till FI skjuts fra...

Sista inlämningsdatum för att inlämna den årliga rapporten för penningtvätt skjutits fram från 31 mars till ... Läs mer

Nyheter

onsdag 18 mars

Information med anledning av coronavirus

Försäkringsförmedlare har, precis som alla medborgare, i dessa exceptionella tider med coronavirus och risk för ... Läs mer

Nyheter

fredag 6 mars

Nyhetsbrev Februari 2020

Här kan du läsa vårt nyhetsbrev för februari 2020 >> Läs mer

Vad gör Sfm?

SFM är branschföreningen för försäkringsförmedlare. Vi hjälper våra medlemmar med praktiska frågor och agerar utåtriktat i medlemmarnas intresse.

Läs mer

Vad gör en förmedlare?

Försäkringsförmedlare hjälper kunder att hitta rätt bland fler olika försäkringslösningar. Förmedlare kan arbeta med livförsäkring eller sakförsäkring.

Läs mer

Frågor & svar

Försäkring är ett område som berör många. Det är flera aktörer som är med och påverkar vad som händer inom försäkring och åren med finanskriser gör att flera av regelverken ses över, såväl inom EU som i Sverige.

Läs mer