Information med anledning av coronavirus

Försäkringsförmedlare har, precis som alla medborgare, i dessa exceptionella tider med coronavirus och risk för smittspridning ett ansvar för att smitta inte sprids i onödan. En försäkringsförmedlare har samtidigt i sin yrkesroll ett ansvar gentemot sina kunder som är i behov av stöd och rådgivning avseende befintligt och utvidgat försäkringsskydd i enlighet med god försäkringsdistributionssed och omsorgsplikten. I detta läge bidrar försäkringsförmedlare med ett otroligt starkt kundvärde och gör skillnad.

 

Information on initiatives in the Swedish market >>>

Läs mer här >>>

Hitta ett förmedlarbolag

Nyheter

tisdag 13 oktober

InsureEd ökar nu kapaciteten för en effektiv oc...

Pressmeddelande: InsureEd har bedrivit utbildningsverksamhet inom försäkringsbranschen sedan 2017 och med en stor ... Läs mer

Nyheter

torsdag 8 oktober

EIOPA vill främja konsumentcentrerade metoder

Idag publicerade EIOPA en rapport som beskriver deras syn på regelverket vad gäller produkttillsyn (POG, Product ... Läs mer

Nyheter

torsdag 8 oktober

Digital konferens om miljöansvarsdirektivet – ö...

EU-Kommissionen, som SFM informerat om tidigare, utvärderar miljöansvarsdirektivet och släppte under sommaren ... Läs mer

Vad gör Sfm?

Vad gör en förmedlare?

Försäkringsförmedlare hjälper kunder att hitta rätt bland fler olika försäkringslösningar. Förmedlare kan arbeta med livförsäkring eller sakförsäkring.

Läs mer

Frågor & svar

Försäkring är ett område som berör många. Det är flera aktörer som är med och påverkar vad som händer inom försäkring och åren med finanskriser gör att flera av regelverken ses över, såväl inom EU som i Sverige.

Läs mer