SFM delar för andra året i rad ut pris till årets försäkringsprodukt- sjukvårdsförsäkring i SFM:s årliga undersökning tillsammans med Brilliant. Då intresset kring sjukvårdsförsäkring är stort har SFM i årets undersökning även tagit reda på den främsta orsaken till valet av försäkringsbolag med den bästa produkten.

Sjukvårdsförsäkring är en viktig produkt för alltfler förtagare i Sverige och marknaden växer. I dagarna publicerade Svensk Försäkring ny statistik kring sjukvårdsförsäkring som visar på en ökning av försäkringar med hela 5 procent mellan 2020 och 2021. I slutet av 2021 omfattades 723 000 personer av en sjukvårdsförsäkring.

  • Intresset för att teckna sjukvårdsförsäkring är fortsatt stort och vi ser att de arbetsgivarbetalda försäkringarna fortsätter att öka. Försäkringen är särskilt viktig för företag med upp till 30 anställda. En förklaring är sannolikt att försäkringen bidrar till ökad trygghet för arbetsgivare och enskilda, säger Eva Erlandsson, senior ekonom, Svensk Försäkring i samband med den nya statistiken.

På Företagarna ser man bland sina medlemmar det växande behovet av sjukvårdsförsäkring och skälen till detta.

  • För en arbetsgivare med få anställda kan det vara helt avgörande för företagets överlevnad att så snart som möjligt få den anställde tillbaka i arbete. Därför är tidig upptäckt av skada med tillhörande rehabilitering en väldigt värdefull del av sjukvårdsförsäkringen och får produkten än större genomslagskraft stärker vi motståndskraften i svenskt företagande, säger Erik Ageberg, näringspolitisk expert, Företagarna.

SFM:s undersökning kring den främsta orsaken till valet av bästa försäkringsbolag för sjukvårdsförsäkring visar på att innehållet i produkten är viktigast följt av enkla att arbeta med.

  • SFM:s närmare 2000 medlemmar från norr till söder möter dagligen kunder, individer och företagare, med olika behov och förutsättningar och har möjlighet att konkurrensutsätta marknaden för sjukvårdsförsäkring för att möjliggöra en effektiv och individanpassad lösning, säger Emilie Wiklund, kommunikationschef SFM.

Euro Accident tog för andra året i rad hem priset för bästa sjukvårdsprodukt och SFM har frågat varför man tror man även i år tar hem vinsten.

  • Det pågår en spännande utveckling inom hälso- och sjukvårdsområdet där vi vill dra nytta av den tekniska utvecklingen och ändrade beteenden för att kunna erbjuda våra försäkrade vård på rätt nivå, i rätt tid och på rätt plats. Vi ser det här som ett fint bevis på att vi är på rätt väg med det vi kallar nästa generations sjukvårdsförsäkring och en effektivare kund- och vårdresa, säger Emma Hultgren, produktchef Sjukvård på Euro Accident.

 

 

Emilie Wiklund, kommunikationschef SFM

Emilie Wiklund, kommunikationschef SFM

emilie.wiklund@sfm.se