SFM har tidigare yttrat sig till Finansinspektionen gällande avgifter för försäkringsförmedlare, senast den 24 augusti 2021. Finansinspektionen har nu återkommit med en remiss om förändrade avgifter för bland annatförsäkringsförmedlare.

  • SFM är positiva till att regeringen verkställt de sänkta avgifter för försäkringsförmedlare som SFM tillstyrkt sedan tidigare och att Finansinspektionen nu tagit hänsyn till våra synpunkter om att sänka avgiften för intyg som våra medlemmar beställer vid nyanställningar och förändringar av styrelse och vd, säger Per Johan Gidlund, vd SFM. Vi har tillstyrkt avgiftssänkningen och detta är förstås inte något som bara kommer våra medlemmar till del, utan alla som distribuerar försäkring, avslutar Gidlund.

Från den 1 juli 2022 är avsikten att FI sänker avgiften för så kallade skötsamhetsintyg från 2300 kronor till 1300 kronor. Från den 1 januari 2022 sänktes alla årliga avgifter för försäkringsförmedlare. Den lägsta avgiften för försäkringsförmedlare sänks från 5 000 till 4 000 kronor. Avgiften per anställd försäkringsförmedlare förmedlade försäkringar sänks från 2000 till 1 000 kronor och den årliga avgiften för försäkringsförmedlare blir 1 500 kronor.

Läs yttrandet här >>>

Per Johan Gidlund, vd SFM