Engagemang och enkla att arbeta med avgörande i branschen

  • För SFM och branschen är det viktigt att vi gemensamt arbetar för ständiga förbättringar och det är därför mycket glädjande att intresset från både förmedlarhåll och försäkringsbolag varit stort i årets undersökning. Samtidigt som SFM:s medlemmar växer och blir fler ser vi återigen att branschen fortsätter utvecklas, förbättras och att engagemanget ökar både för kundnytta och för denna undersökning, säger Per Johan Gidlund, vd för SFM.

Det är nu fjärde året i rad SFM tillsammans med Brilliant Future genomfört en omfattande undersökning bland SFM:s medlarmmar om vilka försäkringsbolag som har de bästa förmedlardiskarna och anledningen till detta. Undersökningen är baserad på kvantitativ data och baseras på svar från närmare 800 försäkringsförmedlare och administratörer runt om i landet tillsammans med upp emot 6000 omdömen.

Idag presenteras vinnarna i samtliga kategorier

Förmedlarnas val av livförsäkringsbolag: Euro Accident
Administratörernas val av livförsäkringsbolag: Euro Accident
Förmedlarnas val av sakförsäkringsbolag: If
Administratörernas val av sakförsäkringsbolag: Dina

Årets försäkringsprodukt, sjukvårdsförsäkring: Euro Accident

 

De viktigaste faktorerna för ett högt betyg:

  • Enkelheten
  • Produkterbjudandet
  • Medarbetarengagemanget
  • Skadehanteringen

 

  • En av de allra viktigaste faktorerna för försäkringsbolagen är att uppfattas som enkla att ha att göra med. Undersökningen visar att enkelhet i kombination med engagerade medarbetare som gör det lilla extra är nyckeln till en bra upplevelse, säger Stefan Cederbrand från Brilliant Future, Key Account Manager med försäkring som expertis.

Pris för årets försäkringsprodukt, sjukvårdsförsäkring, är med i undersökningen för andra året i rad då intresset varit stort kring försäkringen och det är en viktig fråga för kunderna till SFM:s medlemmar, som många är små- och medelstora företagare. Frågan om sjukvårdsförsäkring har därför utökats och där visar det sig att innehållet i produkten varit avgörande tillsammans med att bolaget är enkla att arbeta med.

Euro Accident tog hem priser även förra året och SFM har frågat om vad de tror leder till att de även i år tog hem flera priser?

  • Vi vill återigen tacka för utmärkelserna och det förtroende som alla försäkringsförmedlare och administratörer därmed gett oss. Service är ett av våra viktigaste strategiska områden och vi har arbetat målinriktat med flera olika förbättringar under året. Det är alltid en utmaning att uthålligt behålla servicenivån samtidigt som vi växer med nya kunder, nya samarbeten och nya medarbetare, och det har alla våra medarbetare inom försäljning, kundservice och skadereglering klarat av briljant med rätt inställning och hårt arbete, säger Staffan Johansson, Sverigechef för Euro Accident.

 

  • Det är glädjande att försäkringsbolagen har uppskattat att ta del av svaren för att omsätta dessa i sin verksamhetsutveckling och SFM ser samarbetet och utbytet mellan branschen i olika forum och sammanhang som avgörande för en konkurrenskraftig marknad med hög kvalitet, kostnadseffektiva produkter och med konsumentnyttan i fokus, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se

Undersökning – Årets förmedlardisk 2021 SFM:Brilliant