I dag kom EU-domstolens förhandsavgöranden i det sk Connectamålet och det sk Mattsonmålet (EWMG). EU-domstolens har bedömt att det som var omtvistat i bägge målen skall klassas som försäkringsförmedling. Bland annat att investeringsrådgivning av det slag som förekom i Mattsonmålet anses ingå i försäkringsförmedling. Se domen i helhet på svenska  >>