17 juni, 2019

Artikel i Realtid.se

Enkelhet mest eftertraktat i försäkringsrådgivning

“Enkelhet, engagemang och tillgänglighet är viktiga faktorer att ha i åtanke när man utvecklar sin försäkringsrådgivning” säger Karin Lindblad, vd på Svenska försäkringförmedlares förening. Just enkelhet att jobba med är generellt gemensamt för de försäkringsbolag som rankas högt gällande sin kundupplevelse, visar en färsk undersökning. Läs hela artikeln här >>

13 juni, 2019

Nyhetsbrev

Du måste logga in för att ta del av den här sidan.

[theme-my-login]

3 juni, 2019

Nytt ställningstagande om pensionsavdrag från Skatteverket

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande om möjligheten att få rätt till pensionsavdrag för en person som saknar pensionsrätt i sin anställning. Skatteverkets bedömning är att man ska anses helt sakna pensionsrätt i anställning om man under beskattningsåret endast har haft anställningar där det inte har tjänats in någon tjänstepension, vare sig under beskattningsåret eller tidigare. Läs hela Sak & Liv:s artikel här >>

28 maj, 2019

Styrelsemöte i SFM

Du måste logga in för att ta del av den här sidan.

[theme-my-login]

24 maj, 2019

GRATTIS!

Vi gratulerar Göran Fjällborg, Norrfinans Livförsäkringar AB som lottades ut som vinnare av alla de som svarade på vår undersökning ”Årets Förmedlardisk 2018”. Priset var ett presentkort värt 1 699 kr, middag för två samt övernattning.

23 maj, 2019

Årets Förmedlardisk 2018

Årets förmedlardisk i 4 kategorier

Vinnarna är följande:

Administratörernas val:
Sak: Moderna
Liv:  Euro Accident

Förmedlarnas val:
Sak: Moderna
Liv: Skandia

 

Nytt för i år är att SFM tillsammans med Brilliant genomfört en undersökning bland SFM:s medlemmar kring vilka faktorer som leder till högst nöjdhet med en förmedlardisk.
Se bifogad presentation >>

7 maj, 2019

Nya medlemmar

Du måste logga in för att ta del av den här sidan.

[theme-my-login]

1 maj, 2019

Nyhetsbrev mars 2019

Här kan du ladda ner nyhetsbrevet för mars månad 2019 >>

2 april, 2019

Vägledning penningtvätt

SIMPT lanserar uppdaterad grundläggande kundkännedomsvägledning Mars 2019

Svenska Institutet Mot Penningtvätt (SIMPT) har i dagarna presenterat en ny grundläggande kundkännedomsvägledning, se länk >>

Det är en uppdaterad version av den ursprungliga versionen som lanserades under hösten 2017 strax efter det fjärde penningtvättsdirektivet hade börjat gälla.

Vägledningen är framtagen i samarbete mellan olika branschorganisationer inom den finansiella sektorn, däribland SFM. Syftet med vägledningen är framförallt att ta fram förslag på hur man kan tolka och tillämpa gällande penningtvättslagstiftning med tillhörande föreskrifter. Det är upp till var och en att avgöra, utifrån sin egna verksamhet, om och i vilken omfattning som vägledningen ska tillämpas i respektive företags verksamhet.

22 mars, 2019

Information om försäkringsutbildningar

 

Här finner ni dokumentation om vår utbildningsverksamhet InsureEd som presenterades på ett välbesökt frukostmöte idag >>

Artikel ur Risk & Försäkring 2019-03-22 >>

 

15 mars, 2019

Nyhetsbrev februari 2019

Här kan du läsa vårt nyhetsbrev för februari >>

5 mars, 2019

Sak & Liv skriver om InsureEd SFM AB

Nyhetssiten för försäkring, Sak & Liv, skriver om SFM:s nybildade bolag InsureEd SFM AB.

Läs mer här >>

28 februari, 2019

Presentation av försäkringsutbildningar 2019 och 2020

Vi på SFM presenterar våra utbildningar 2019 och 2020 för er som arbetar med försäkringsdistribution,
läs mer här >>

Varmt välkommen!

27 februari, 2019

Presentation av försäkringsutbildningar 2019 och 2020

Save the date – Lägg in i kalendern redan nu

 

Fredag den 22 mars
Presentation av försäkringsutbildningar 2019 och 2020

 

08.30 frukost serveras och ni får vår kurskatalog
09.00 evenemanget startar och vi avrundar omkring kl 10.00

Vi på SFM presenterar våra utbildningar 2019 och 2020 för er som arbetar med försäkringsdistribution.

Varmt välkommen!

 

Vi återkommer med följande;
– utförligare program,
– adress till lokalen i Stockholm city och
– hur du kan se på detta via länk om du inte kan komma dit.

Medverkande; SFM:s ordförande Gunnar Hökmark, vi på SFM som arbetar med utbildning och några av våra ämnesexperter.

Inbjudna; ledningspersoner, compliance, jurister, utbildningsansvariga, HR mfl hos förmedlarbolag, försäkringsbolag och andra inom försäkringsdistribution.
Alla medlemmar i SFM är inbjudna.

Du får även ta med dig en gäst och kan du själv inte komma så får du gärna skicka en kollega.

Kort om InsureEd och frukostmötet: 
SFM har utbildningar sedan några år på vår plattform InsureEd.
Vi presenterar nu nya utbildningar som passar er verksamhet och era behov under 2019 och 2020. Nu ökar vi satsningen med mer personal, fler externa lärare och ämnesexperter och fler kurser. Som branschorganisation ser vi som en av våra viktigaste uppgifter att ta fram de utbildningar branschen behöver.

Utbildningarna håller högsta kvalitet, administrationen skall gå lätt för er och priset för varje kurs skall vara anpassat så att kurserna går att använda även för de som har många anställda och som vill låta större personalgrupper använda våra kurser på InsureEd för att klara av kravet på minst 15 timmars utbildning per år.

Som ämnesexperter har vi bland annat erfarna jurister från försäkringsförmedlare, försäkringsbolag och från universitet.
Alla har arbetat många år med utbildningar som passar just försäkringsbranschen.

Vi har även verktyg och heltidssupport som gör uppföljningen lätt hos er internt. Alla som går kurserna kan var och en logga in med BankId.

Utbildningarna vänder sig främst till de som arbetar med försäkringsdistribution hos förmedlarbolag, försäkringsbolag, banker och andra.

Några utbildningar är större och i linje med de krav som ställs för licensiering/certifiering för liv eller sak hos InsureSec och andra utbildningar är kortare och i linje kraven för årliga kunskapsuppdateringen på InsureSec.

Utbildningen för kunskapsuppdateringen för liv och sak går SFM i god för att var och en i längd motsvarar minst de 15 timmar som Finansinspektionen kräver.

Vi har utbildningar även för andra som vill genomföra kravet på minst 15 timmars utbildning utan koppling till kunskapskrav på InsureSec eller för er som helt enkelt vill gå utbildningar, korta som långa, inom försäkring och finans.

Vi återkommer som sagt med mer detaljerat program, lanseringsdatum för vissa kurser, exakt adress för mötet och hur man kan deltaga på distans.

Varmt välkommen!