14 juni, 2023

Prm: Styrelse S4I

Vid S4I:s bolagsstämma den 13 juni omvaldes Mats Galvenius, Svensk Försäkring, till posten som styrelseordförande samt samtliga ledamöter omvaldes.

 

Ledamöter nominerade av SFS – Svensk Försäkring Service AB 

Lena Ringström, AMF, omval
Ulrika Lindberg, SEB Pension & Försäkring, omval

Ledamöter nominerade av Svenska försäkringsförmedlares förening 

Peter Bergman, SFM, omval Anna-Lena Olsson, Max Matthiessen, omval Anthon Wallin, Hjerta, omval

Suppleanter 

Christin Allerth Mattsson, Alecta, omval Fredrik Käll, Säkra, omval

 

 • Det är bra med kontinuitet i styrelsearbete. Vi har en väl fungerande styrelse med stor kompetens inom försäkringsområdet. S4I förväntas bli en allt viktigare aktör i det branschgemensamma arbetet i takt med att digitaliseringen fortskrider, säger styrelsens ordförande Mats Galvenius.

Presskontakt

emilie.wiklund@sfm.se

13 juni, 2023

Prm: Tove Hässler ny vd för SFM

Tove Hässler blir ny vd för Svenska Försäkringsförmedlares förening, SFM. Hon efterträder Per Johan Gidlund och tillträder sin tjänst i september.

 

 • Vi är glada att få hälsa välkommen Tove Hässler som vd för SFM. Vår strävan är att ytterligare befästa SFM:s ställning som en ledande branschorganisation på finansmarknaden och att bidra till utvecklingen av den svenska försäkringsmarknaden. Med Tove har vi en person som har rätt blandning av erfarenheter och vilja att utveckla nytt för att det ska bli möjligt. Det säger SFM:s ordförande Gunnar Hökmark i en kommentar.

 

Tove Hässler är jurist med lång bakgrund från försäkringsbranschen. Närmast kommer hon från Ica Försäkring som chefsjurist. Hon har tidigare varit chefsjurist på bland annat Moderna Försäkringar och Ikano Försäkring. Hon började sin försäkringsbana som trainee på Trygg-Hansa där hon även arbetat som bolagsjurist.

 

 • Det ska bli jättespännande att ta mig an detta uppdrag och jag hoppas kunna bidra med nytänkande, klokhet och energi till SFM och dess medlemmar. Jag ser mycket fram emot att fortsätta att utveckla SFM, tillsammans med InsureSec och InsureEd och att ha en god dialog med medlemmar och andra viktiga aktörer på försäkringsmarknaden. För mig är frågor som trovärdighet, konkurrens och hög transparens inom försäkringsförmedlarbranschen grundläggande att arbeta vidare med, säger Tove Hässler.

 

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. SFM företräder ca 2000 försäkringsförmedlare och ca 115 bolag och har funnits sedan 1976.

Tove Hässler

 

Presskontakt:

emilie.wiklund@sfm.se

31 maj, 2023

SFM:s styrelse

Efter SFM:s föreningsstämma den 30 maj 2023 består styrelsen av:

 

Ordförande

Gunnar Hökmark

Vice ordförande

Glenn Nilsson

Ledamöter

Johan Zethraeus
Hjerta

Caroline Wikström
Aon

Peder Schauman
Marsh McLennan Sverige

Joakim Fick
Max Matthiessen

Mathias Öhman
Ewiga

Eva Pantzar (nyval)
Säkra

Anders Bäckström (nyval)
Söderberg & Partners Insurance Consulting

 

30 maj, 2023

PRM: Enkla att arbeta med, produkterbjudande och engagemang avgörande i SFM:s årliga undersökning

Fler svar och större engagemang än något tidigare år. Idag presenteras vinnarnas i årets undersökning. Undersökningen har i år utökats med pris för bästa helhetslösning för tjänstepension.

Det är nu femte året i rad SFM tillsammans med Brilliant Future genomfört en omfattande undersökning bland SFM:s medlarmmar om vilka försäkringsbolag som har de bästa förmedlardiskarna och anledningen till detta. Undersökningen är baserad på kvantitativ data och baseras på svar från ca 900 försäkringsförmedlare och administratörer runt om i landet och år är det ca 100 fler svar än året innan.

Idag presenteras vinnarna i samtliga kategorier:

Förmedlarnas val av livförsäkringsbolag: Euro Accident

Administratörernas val av livförsäkringsbolag: Euro Accident

Förmedlarnas val av sakförsäkringsbolag: Dina

Administratörernas val av sakförsäkringsbolag: Dina

Bästa sjukvårdsprodukt: Euro Accident

Bästa helhetslösning för tjänstepension: Skandia

 

Viktiga faktorer för att nå ett bra resultat:

 • För att bli årets förmedlardisk krävs det att man ligger i topp i princip alla kategorier – vi ser att varje område är viktigt för att få ett så högt tigare än andra.
 • En gemensam och väldigt viktig faktor för både Sak och Liv är att förmedlingsdiskarna upplevs som enkla att arbeta med.
 • Inom Liv är produkterbjudandet det viktigaste för helhetsbetyget
 • Inom Sak är engagemang och skadehantering tillsammans med enkelhet det som påverkar helhetsbetyget mest

 

– För de bolag i försäkringsförmedlarbranschen som vill ligga i framkant är det viktigt kontinuerligt undersöka försäkringsförmedlarnas upplevelse. Det gör det möjligt att kartlägga vad som redan är bra och vad som måste förbättras. Genom att agera utifrån datadrivna insikter är det lättare att med större säkerhet fatta beslut som stärker kundlojaliteten och affären, säger Ulrika Jonsson, vd Brilliant Future.

 

Grattis till vinsten Dina! Dina tog hem pris även förra året och SFM har frågat om vad de tror leder till framgången och att de även i år tog hem flera priser?

 • Att åter få glädjen att motta detta fina betyg från både förmedlare och administratörer känns fantastiskt. Från toppen finns ju bara en väg om man inte lyckas fortsätta leverera och fånga våra kunders behov. Jag är så stolt över våra medarbetare som lyckas med detta och tacksam över den dialog vi för i vardagen för att fortsätta leverera. Tack! säger Gunilla Svensson, vd Dina Försäkring AB.

I år har SFM valt att ha med ett nytt pris för bästa helhetslösning för tjänstepension där undersökningen visat att innehållet i produkten tillsammans med hur enkla bolaget är att arbeta med står för 94 procent av anledningen till att man väljer ett visst bolag.

Grattis Skandia till vinsten! SFM har frågat om hur ser Skandia ser på att det vann det nya priset och vad de har gjort för att göra deras tjänstepensionserbjudande framgångsrikt?

 

 • Skandia har jobbat längst av alla med tjänstepension och har därför ett brett erbjudande och gedigen erfarenhet till hands för att hjälpa våra samarbetspartners med tjänstepensionsaffären. Tjänstepension är Skandias kärnaffär – otroligt roligt att förmedlarna tycker att tjänstepension är lika viktigt och kul som vi gör! Vi är mycket glada över utmärkelsen säger Susanne Sakari, Chef Extern Distribution.

Grattis Euro Accident till vinsten ett fjärde år i rad. Detta år ”Förmedlarnas och Administratörernas val av livförsäkringsbolag”, samt ”Bästa sjukvårdsprodukt”.

– Jag känner en stor glädje och tacksamhet gentemot våra försäkringsförmedlare och administratörer som återigen röstat fram oss som vinnare. Att få ta emot dessa priser visar tydligt på att Euro Accidents olika verksamhetsdelar lägger ner ett stort arbete på att stödja våra förmedlare och deras kunder. Det är självklart för våra verksamhetsnära avdelningar, såsom försäljning, kundservice och skadeavdelningarna som dagligen möter våra förmedlare och assistenter, men övriga verksamhetsstödjande avdelningar spelar en väsentlig roll. Det faktum att vi alla arbetar åt samma håll är något som jag blir extra stolt över, säger Staffan Johansson, Landschef Sverige.

 

 • Det är mycket glädjande att samarbetet och utbytet mellan förmedlarbolag och försäkringsbolag fortsätter engagera och ge resultat för fortsatt verksamhetsutveckling och en konkurrenskraftig marknad med hög kvalitet. Det skapar kostnadseffektiva produkter som kommer konsumenten till gagn. Det roligt att se den stora uppslutning som finns från hela branschen för SFM:s årliga undersökning. Förmedlarbolag och försäkringsbolag skapar värden för både kund- och samhället i stort och är en viktig del av samhällsekonomin,säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

SFM_branschrapport Förmedlad Sakförsäkring i Sverige

 

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se

29 maj, 2023

Prm: Försäkrings­förmedlarens roll kommer att öka i betydelse i framtiden – SFM släpper idag ny branschrapport om Förmedlad Sakförsäkring i Sverige

Denna rapport är framtagen av Svenska Försäkringsförmedlares Förening med bidrag av både sakförsäkringsbolag och sakförsäkringsförmedlarbolag, i syfte att visa på värdet och storleken av den svenska förmedlade sakförsäkringsmarknaden inom företagsförsäkring. Den svenska sakförsäkringsförmedlarmarknaden utgör en viktig del av samhällsekonomin och består av försäkringsförmedlarbolag och de försäkringsbolag som samarbetar med försäkringsförmedlare.

 

Den förmedlade marknaden, det vill säga sakförsäkringspremier från företagskunder som placerades av försäkringsförmedlare, uppskattades till 27 miljarder under 2021. Marknaden växte med 13% mellan 2020 och 2021, vilket är en stark tillväxt jämfört med den totala sakförsäkrings- marknaden för företagsförsäkring där den årliga tillväxten var 5% 2021.

 

Av rapporten framgår att försäkringsförmedlares främsta värdeskapande för kunder är tillgängligheten till konkurrensutsatt och välinformerat köp av sakförsäkringar. Försäkringsförmedlare driver på konkurrensen på försäkringsmarknaden vilket ger flera positiva effekter, såsom större valmöjligheter, produktutveckling och en mer harmoniserad marknad med bättre prissättning och villkor.

 

Enligt SFM:s rapport bedöms:

 • Majoriteten av premierna som placeras av försäkringsförmedlare komma från produktkategorin egendom- och fastighetsförsäkring (20%), tätt följt av motor- & trafikförsäkring (18%) och tillsammans med kombinerad före- tagsförsäkring utgör de tre produkterna mer än hälften av marknaden.
 • Cirka 45% av förmedlade premier flödar från stora företag, 25%, kommer från medelstora företag och resterande förmedlade premier kommer från kunder som är småföretag, 18%, och mikroföretag, 11%.
 • Antalet utländska försäkringsbolag med tillstånd till försäljning i Sverige har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Under 2018, 2019 och 2021 skedde det en stor nyetablering där 45–65 utländska försäkringsbolag fick tillstånd att sälja sakförsäkring i Sverige per år.

Majoriteten av både försäkringsförmedlare och försäkringsbolag anser att försäkringsförmedlarens roll kommer att öka i betydelse i framtiden. Både kunder och försäkringbolag anser att försäkringsförmedlare bidrar med ett mervärde.

 

 • SFM vill, med denna för svenskt vidkommande nya rapport, bidra till att höja kunskapen om försäkringsförmedlares värde hos intressenter och beslutsfattare som inte befinner sig på marknaden för sakförsäkringsförmedling, och samtidigt bidra med information till marknaden om dess utveckling och trend samt utgöra en utgångspunkt för diskussion om branschens framtid, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

Den 8 juni kl. 13.00-13.30 kommer SFM tillsammans med EY att gå igenom rapporten vid ett digitalt seminarium. Anmäl dig i länk så kommer SFM att skicka dig en inbjudan >>> https://app.bwz.se/sfm/b/v?survey=48&ucrc=0472F43BBC

 

SFM branschrapport Förmedlad sakförsäkring i Sverige 

 

Presskontakt:

Emilie.wiklund@sfm.se

 

24 maj, 2023

Pressmeddelande: EU-kommissionen publicerar förslag inom Retail Investment Strategy

Idag, den 24 maj 2023, har EU-kommissionen publicerat två regleringsförslag inom sin Retail Investment Strategy. Det första förslaget är ett omnibusdirektiv som ändrar IDD, MiFID II, Solvens-II, AIFMD och UCITS. Det andra förslaget är en förordning som ändrar PRIIPs.

Läs mer här:

 

SFM har, tillsammans med sin europeiska medlemsorganisation Bipar, gjort en preliminär analys av innebörden av det föreslagna omnibusdirektivet. SFM kan lämna följande kommentarer om EU-kommissionens förslag:

 

 • Förslaget innehåller inte ett brett provisionsförbud för försäkringsbaserade investeringsprodukter
 • Nya krav föreslås för möjligheten att ta emot tredjepartsersättning i samband med distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter i syfte att säkerställa att försäkringsförmedlare agerar i kundens bästa intresse
 • Kraven i IDD och MiFID II avseende rådgivning grundad på en opartisk och personlig analys (s.k. oberoende rådgivning) föreslås se likadan ut. Just denna del gäller sedan tidigare i Sverige.
 • Konceptet ”Value for Money” föreslås gälla för samtliga investeringsprodukter
 • Förslaget innehåller fler specifika kunskaps- och kompetenskrav för försäkringsförmedlare avseende distributionen av försäkringsbaserade investeringsprodukter
 • Förslaget syftar till att förbättra kvaliteten av informationsgivningen (både förköps- och efterköpsinformation)

 

Från SFM:s perspektiv ser vi såklart att en djupare analys behöver ske av helheten innan vi ger oss in i detaljer. Men vad gäller effekterna för branschen av förslaget som sådant ser vi fram emot dialogen på nationell nivå, eftersom dessa och andra förändringar i regelverket, måste ta hänsyn till hur den absoluta majoriteten av den svenska marknaden ser ut – exempelvis fördelning mellan distribution av individuell tjänstepension respektive sparprodukter i försäkring med hög risk. Bortser vi från förslaget som lagts nu, så har Sverige en reglering som skapar varje förutsättning att hantera intressekonflikter som finns i distributionen genom de väl utformade bestämmelserna i lag om försäkringsdistribution, 6 kap. 8-9 §§. Utgångspunkten för SFM är att transparens skapar den bästa balansen mellan skyddet för kund och fortsatt konkurrens i försäkringsmarknaden till kundernas nytta. Vi förordar inte en affärsmodell framför en annan, men ser att det kanske behövs andra regleringsåtgärder än just i IDD för att öka möjligheterna för den så kallade oberoende rådgivningen, säger SFM:s vd Per Johan Gidlund i en kommentar.

 

Bipar har gjort följande uttalande med anledning av kommissionens förslag:

Based upon the first reading of this very complex text, the proposal establishes such a high degree of requirements to be followed in the advice process that it might lead in practice to an advice gap for the “small and average saver, possibly limiting their access to IBIPs products. The more “sophisticated investor” will be frustrated by the “administrative burden” created by this proposal. The proposal creates a Europe of the “have’s and the haves not” in terms of financial services for consumers.”

 

“We have trust in the existing recent and modern system. Although some problems have been identified in some Member States and for some products, the identification of a problem should not be the excuse to introduce new rules all over Europe. Rather than introducing a complex, expensive, revolutionary new set of rules, we are of the opinion that it would be more efficient, in terms of cost and legal certainty for all market parties, to use the existing regulatory/supervisory tools to address these issues”.

 

Processen som följer när EU-kommissionen har offentliggjort sitt lagförslag är att ministerrådet och Europaparlamentet analyserar det och kommer sedan med ändringsförslag. När ministerrådet och Europaparlamentet har antagit sina respektive ståndpunkter avseende kommissionens förslag påbörjas den s.k. trilogen. Trilogen är en förhandling mellan de tre EU-institutionerna som förväntas pågå minst tolv månader och upptill 16 månader innan en finalversion av lagtexten är framtagen. Därefter följer normalt en tidsperiod ikraftträdande. Händelser i närtid kan däremot komma att påverka processen eftersom det är val till Europaparlamentet i maj 2024. Parallellt med valet pågår utnämningen av den nya EU-kommissionen. Varje medlemsstat utser en kommissionär som sedan ska godkännas av Europaparlamentet. Det är därför oklart när lagförslaget kan komma att träda i kraft, men bedömt tidigast under 2025 och fortsatt arbete bedöms nära förknippat med valda personer.

 

För frågor kontakta SFM på info@sfm.se

9 maj, 2023

Inbjudan SFM föreningsstämma 2023 och information om styrelsenominering

Vad: SFM:s program och middag i samband med föreningsstämman
När: 
30 maj 2023,15.00, registrering öppnar 14.30
Var: 
Sjöofficersmässen, Hotel Skeppsholmen, ingång från gatan Långa Raden nr 8, en trappa upp.15.00-18.00 Program i Sjöofficersmässen

 • Gunnar Hökmark, ordförande SFM hälsar välkomna
 • Makroekonomisk omvärldsanalys – Kristin Magnusson Bernard, vd Första AP-fonden
 • Branschsamtal – Hur möter marknaden de makroekonomiska utmaningarna? Gustaf Rentzhog (Vd, Söderberg & Partners), Frans Lindelöw (Vd, Skandia), Gunilla Svensson (Vd, Dina), Mathias Collén(Vd, LFAB), KristinMagnusson Bernard, (Vd AP1)
 • Presentation av ny rapport om svensk sakförsäkringsförmedlarmarknad 2023– EY
 • Branschsamtal – framtiden för sakmarknaden
  Björn Dalemo (LF), Anna Green (Zurich), Ulrika Lilliehöök (Aon), Peder Schauman (Marsh McLennan), Jonas Stenmark (Säkra)
 • Brilliant presenterar årets rapport från förmedlarundersökningen
  SFM:s vd avslutar dagen – året som gått

18.00-19.00 Drink och pokalutdelning i trädgården

19.00-21.00 Middag, Sjöofficersmässen

OSA: Anmälan senast 16 maj, ange i anmälan med eller utan middag. Begränsat antal platser.

Anmälan i länk >>>  

I enlighet med valberedningens instruktion ska information om nominerade kandidater till styrelse, som föreslås vid föreningsstämma i SFM, kort presenteras på SFM:s hemsida.

Vid stämman den 30 maj 2023 förslås omval av Peder Schauman och nyval av Anders Bäckström och Eva Pantzar Waage.

Peder Schauman, 41 år, Stockholm

 • Bachelor of Commerce, Major in Accounting and Marketing, Bond – Australien, IFU Diplom och branschutbildningar
 • Vd för Marsh McLennan Sverige

Eva Pantzar Waage, 49 år, Stockholm

 • Flertalet utbildningar inom branschen
 • Vd för Säkra AB samt styrelseordförande i ett flertal försäkringsförmedlarbolag och andra bolag.

Anders Bäckström

 • IFU Diplom och flertalet utbildningar inom branschen
 • Affärsområdesansvarig för Liv och Pension, Söderberg & Partners Insurance Consulting AB

Vänligen, Per Johan Gidlund vd SFM

20 april, 2023

Organisationer som verkar inom EU behöver förespråka regler för finansiell rådgivning som tar hänsyn till egenskaper i respektive land

Med anledning av påståenden från europeiska konsumentorganisationer om lokala marknader för försäkringsförmedling, såsom den svenska, är det viktigt att lyfta att aldrig förr har svenska konsumenter, svenska företag och svenska arbetsgivare, haft så goda möjligheter att tryggt kunna välja försäkringar med sparande och tjänstepension. Det finns dessutom flera olika leverantörer, försäkringsbolag, att välja att teckna försäkringen hos. I denna konkurrens har försäkringskostnader sänkts och försäkringsprodukter blivit i grunden bättre för kunderna, med högre kvalitet i rådgivningen.

Ett förslag om förbud mot provisioner på EU-nivå som en del europeiska konsumentorganisationer förespråkar, riskerar inte bara att kraftigt snedvrida konkurrensen och leda till högra kostnader för konsumenter som vill spara i försäkring eller som har tjänstepension, det riskerar att likställa den svenska marknaden med de marknader i EU som har helt andra förutsättningar och annan historik vad gäller sparande i försäkring.

Påståenden som används om att konsumenter måste skyddas från finansiell rådgivning som inte ser till deras bästa och att Finansinspektionen pekat på konsumenters underläge när det gäller både information och kunskap håller SFM med om och så ser det ut på den svenska marknaden.

I Sverige har vi både ett starkt skydd i lag, under tillsyn av Finansinspektionen, och en långtgående branschreglering som sedan 2012 utövas genom branschens certifieringsorgan InsureSec. Det finns detaljerade krav på rådgivarens kunskap och uppföljning sker av konsumentskyddet såsom information till kund, dokumentation av rådgivning och hur lagar och regler implementerats. Det är så konsumenten bäst skyddas proaktivt, inte genom ett brett förbud som illa träffar de fall av bristande uppförande som kan finnas i en marknad.

Ett förbud som förespråkas, skulle inte bara göra rådgivning till konsumenter dyrare, så mycket som 50 % högre kostnad eftersom rådgivning om t.ex. sin tjänstepension då finansieras direkt ur handen på konsumenten. Ett förbud skulle även leda till lägre konkurrens på marknaden där, allt annat lika, priser på tjänster och produkter blir högre och där konsumenten i huvudsak endast kan vända sig till aktörer i marknaden som säljer egna finansiella produkter.

Organisationer som verkar inom EU behöver förespråka regler för finansiell rådgivning som tar hänsyn till egenskaper i respektive land såsom uppförande och kvalitet i rådgivningsmarknaden, negativa effekter på tjänstepensioner och nyttan av konkurrens – i konsumentens bästa intresse. Den hänsynen tas idag i IDD och i den svenska implementeringen, och det måste vi stå upp för. I Sverige har vi en fungerande rådgivningsmodell, det finns inte ”otaliga försäljningsskandaler” och de flesta svenska finansiella rådgivare har lång erfarenhet och hög kunskap som skapar trygga möten för konsumenten.

Per Johan Gidlund, vd SFM

17 februari, 2023

SFM i Bryssel – halvårskonferens

SFM deltog i  Bipars halvårskonferens i Bryssel den 8 – 10 februari. På programmet ingick talare såsom Amélie Breitburd, vd för Lloyds Europe, Didier Millerot, chef för enheten för försäkring och pension på DG FISMA (EU-kommissionen) och Petra Hielkema, Eiopas ordförande. Ett stort fokus på konferensen var kommande EU-lagstiftning, bland annat ett eventuellt provisionsförbud inom ramen för kommissionens Retail Investment Strategy och Value for Money.

Om kommissionens Retail Investment Strategy informerades deltagarna om att strategin kommer att innehålla ett paket av olika metoder för att stärka konsumentskyddet för icke-professionella investerare (s.k. retail investors). Dessa metoder kommer att bland annat omfatta åtgärder för att höja icke-professionella investerares finansiella kompetens, regler om lämplighet- och passsandebedömningar och kategorisering av olika typer av investerare. Kommissionen arbetar också med att se över informationskraven i de olika regelverken eftersom kommissionen upplever att icke-professionella investerare överväldigas över all information som de får av sina rådgivare. Produktstyrningsreglerna ses också över för att förbättra produkters value for money. Kommissionens Retail Investment Strategy kommer att publiceras den 3 maj 2023.

I arbetet med kommissionens Retail Investment Strategy förs diskussioner om ett provisionsförbud. Några av talarna betonade att vissa produkter är alltför komplicerade för icke-professionella investerare och att den nuvarande situationen inte är hållbar. En av talarna uttryckte att det är viktigt att fråga sig varför kommissionen överväger ett provisionsförbud. Det är uppenbart något som inte fungerar och att ett provisionsförbud är ett alternativ till att försöka rätta till situationen med komplicerade produkter, bristande value for money och intressekonflikter.

Andra frågor som diskuterades på konferensen var cyberförsäkringar, försäkringsförmedlarens roll och en belgisk dashboard för att ge konsumenter en överblick över sina liv- och sakförsäkringar. Om du har några frågor om konferensen eller några av de ämnen som diskuterades på konferensen, kontakta Gustav Svedenstedt på gustav.svedenstedt@sfm.se.

9 februari, 2023

Prm: SFM lanserar Pensionsflyttguiden

Med lanseringen av Pensionsflyttguiden www.pensionsflyttguiden.se för konsument vill Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) bidra med kunskap och information om pension, sparande och innebörden av en eventuell flytt av sitt pensionskapital.

 

De senaste reglerna om flytt av pension har gjort det billigare att flytta sitt pensionskapital som innebär att livförsäkrings- och tjänstepensionsföretagen endast får ta ut en avgift om max cirka 650 kr (2023) för att flytta pensionskapital. Samtidigt utreder lagstiftaren om det är nödvändigt att skapa ännu större flyttflöden i marknaden.

 

I AMF:s senaste flyttrapport som nyligen presenterades visar det sig att rekordmånga flyttat sitt pensionskapital. Av AMF:s undersökning framgår att 36 procent uppger att de inte är medvetna om att de har flyttat sin tjänstepension från AMF, vilket är den högsta siffran som uppmätts hittills. Knappt hälften av de tillfrågade säger att tanken på flytt väcktes genom kontakt med bank, försäkringsbolag eller finansiell rådgivare. Drygt en tredjedel anger att de själva kom på tanken att flytta sin tjänstepension. Rapport >>> https://www.amf.se/pressrum/rapporter–fakta/flyttrapporten/

 • SFM tycker att en låg kostnad för att flytta sitt kapital är bra, men att det är viktigt att den låga avgiften för flytten inte är det enda avgörande, utan det finns fler andra viktiga faktorer att beakta, säger Per Johan Gidlund, vd SFM, som menar att pensionssparande är ett långsiktigt sparande för konsumenten och dennes familj och därför är det viktigt att se till helheten. Det är viktigt att konsumenten ser till sin livssituation och de olika försäkringslösningar och sparande som denna har idag eller planerar för att ha. SFM:s medlemmar möter dagligen frågor som vittnar om komplexitet och det individuella behovet. Utifrån den kunskap och erfarenhet SFM:s medlemmar besitter har SFM, som branschorganisationen för försäkringsförmedlare, sammanställt viktig information att tänka på som konsument, avslutar Per Johan Gidlund, vd SFM.

I AMF:s rapport framgår också att mer information kring flytt är viktigt för att öka medvetenheten vilket flera aktörer lyfter.

 • Vi vet att konsumenters kunskap och intresse för pensionsfrågor påverkas av områdets komplexitet. Konsumenternas Försäkringsbyrå var tidigt ute med villkorsjämförelser och jämförpris på avgifter inom pensionsområdet. Vi har också flera checklistor till konsumenter som behöver mer information. Det initiativ som SFM har tagit med att lansera Pensinsflyttguiden.se, med information och kunskap som riktar sig till konsument, är ett välkommet bidrag för att öka kunskapen om pension och sparande. Det är bra att vi är fler som hjälps åt med information inom detta komplexa område, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, Chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se, 0703656669

 

3 februari, 2023

Prm: Per Johan Gidlund lämnar sin befattning som vd i SFM

 

 • Det är beklagligt för SFM:s del men med förståelse för det personliga vägvalet vi tagit emot Per Johans avskedsansökan. Genom att tillträda en viktig befattning i Östersund tar han och familjen ett efterlängtat steg till Jämtland, säger SFM:s ordförande Gunnar Hökmark.

 

 • Per Johan har gjort stora insatser i det fortsatta arbetet för att utveckla SFM till en stark och modern branschorganisation. Vi kommer ha stor glädje av att arbeta tillsammans ända tills hösten närmar sig den 1 augusti och då hoppas vi att under resten av 2023 kunna få stöd av Per Johan en del av tiden. Vi går nu vidare för att rekrytera en ny vd till en organisation som under Per Johans tid fortsatt har stärkts och utvecklats, och vi önskar honom med familj lycka till både i karriär och i det Jämtland de nu återvänder till, säger Gunnar Hökmark.

 

 • Få branscher är så affärsmässiga och fokuserade på kundnytta som förmedlarbranschen. Som jurist har det därför varit en otroligt lärorik miljö jag har fått vara en del av sedan 2019. Jag vill tacka styrelsen för förtroendet i det uppdrag jag nu lämnar, SFM:s mycket kompetenta kansli för allt vi skapat och Gunnar Hökmark för stadigt stöd och klokskap, säger Per Johan Gidlund.

Presskontakt:
emilie.wiklund@sfm.se

 

2 februari, 2023

SFM lanserar InsureNet- ett nytt forum för branschens aktörer inom finans, försäkring och tech

SFM lanserar InsureNet- ett nytt forum för branschens aktörer inom finans, försäkring och tech

 

På initiativ av SFM Svenska försäkringsförmedlares förening presenteras ett nytt forum för branschens aktörer inom finans, försäkring och tech för att skapa ett bredare utbyte och ett större nätverk inom försäkringsdistribution.

 

Vi har under en längre tid sett ett växande intresse för försäkringsdistribution samtidigt som det sker både snabba och stora förändringar av både regelverk, aktörer och marknaden som helhet. SFM vill ta tillvara på den kunskap, innovation och intresse som finns inom branschen för finans, försäkring och tech. Av den anledningen lanserar vi nu InsureNet för att skapa förutsättningar för mer kvalitet för fler aktörer som vill vara med, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

Den 23 november tar vi ett första steg med InsureNet genom att samla representanter från finans- och försäkringsbranschen med intresse för försäkringsdistribution. Det kommer att bli en heldag med inspiration, kunskapsutbyte och nätverkande på Citykonferensen i Stockholm.

 

Dagen kommer att innehålla paneldiskussioner, presentationer och föredrag ur både svenskt och europeiskt perspektiv med bred representation från intressenter kring försäkringsdistribution, men framför allt samtal mellan branschens aktörer om uppförande respektive trender.  Program kommer att presenteras den 20 juni men det går redan nu att göra en intresseanmälan för att få mer information och säkra att du får förhandsinbjudan för anmälan. >>> www.insurenet.se

 

SFM räknar med att InsureNet kommer att locka närmare 300 personer inom branschen för finans, försäkring och tech den 23 november 2023.

Presskontakt:

emilie.wiklund@sfm.se

 

29 november, 2022

SFM inleder arbete med att se över sina stadgar

SFM inleder arbete med att se över sina stadgar

Sedan branschen reglerades under lag om försäkringsdistribution har inte någon genomgripande översyn av stadgarna skett. Med anledning av att ett flertal medlemsbolag påkallade förändringar till föreningsstämma 2022 skedde ett par inledande förändringar i relation till valberedningens arbetsformer och utformning. De senaste tio åren har försäkringsförmedlingsmarknaden ändrat struktur, till exempel att antalet aktiva medlemsbolag har minskat.

SFM:s styrelse ser positivt på de förändringar som genomfördes under 2022, men ser också ett behov av att föreslå fler förändringar i syfte att förbättra och förtydliga stadgarna. Mot bakgrund av detta kommer SFM:s styrelse nu inleda ett arbete med att se över stadgarna för att kunna presentera ett förslag till föreningsstämman i maj 2023.

Om det finns medlemmar i SFM som har tid att bidra konstruktivt delta i detta arbete, går det bra att anmäla intresse till gustav.svedenstedt@sfm.se senast den 13 december. Det går också bra att skicka förslag till stadgeändringar till samma e-postadress, senaste samma datum.

 

29 november, 2022

Inbjudan- Simpt lanserar vägledning

Svenska institutet mot penningtvätt (Simpt) har tagit fram ytterligare vägledning inom penningtvättsregelverket. Det vill vi uppmärksamma.

 

Digitalt seminarum-

När: Den 8 december kl. 13.30-15.00

Anmälan: Registrera dig via länken här

Vidarebefordra gärna inbjudan till dina kollegor.

Program

Välkommen
Hans Lindberg, ordförande i Simpts styrgrupp

Arbetet med vägledningen
Hanna Wetter, kanslichef Simpt

Aktuella frågor på penningtvättsområdet
Finansinspektionen

Korruption och penningtvätt
Hayaat Ibrahim, generalsekreterare IMM

Varmt välkommen!


Simpt är en samverkan mellan sju branschorganisationer inom den finansiella sektorn. I samarbetet deltar Finansbolagens Förening, Fondbolagens förening, Sparbankernas Riksförbund, Svensk Försäkring, Svensk Värdepappersmarknad, Svenska Bankföreningen och Svenska försäkringsförmedlares förening. Syftet med Simpt är att ta fram vägledning för de finansiella företagens tolkning och tillämpning av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

www.simpt.se

 

29 november, 2022

Cyberrisker, försäkring och ett motståndskraftigt Sverige och EU

Cyberrisker är ett växande samhällsproblem och utgör idag ett allt större hot mot både enskilda företag men också för samhället i stort. Kostnaderna för it-intrång har ökat lavinartat och riskerna för företag att drabbas idag är hög. Bara häromdagen drabbades Europaparlamentet av cyberintrång vilket ledde till att bla hemsidan  och uppkopplingen i parlamentsbyggnaderna ska ha påverkats.

 

SFM och försäkringsförmedlarbranschen debatterade cyberrisker och cyberförsäkringens funktion för svenska företag vid föreningsstämman 2022, och det blir allt tydligare att cyberförsäkring har en funktion att fylla i ett motståndskraftigt Sverige och EU. Nu senast genom Eiopas konsultationspapper om hur försäkringsbolagens motståndskraft ser ut mot sannolika cyberhot, men också hur cyberhoten påverkar underwritingriskerna i kapitalkravsberäkningarna, både från egna cyberförsäkringsprodukter och från eventuell finansiell skada pga cyberincidenter.

 

https://www.eiopa.europa.eu/media/news/eiopa-consults-cyber-component-its-insurance-stress-testing-framework_en

 

Trots den stora påverkan cyberincidenter idag har finns det stora kunskapsluckor kring hur att arbeta proaktivt, skydda sig och möjlighet till att vara försäkrad.

 

 • Cyberförsäkring har en funktion att fylla i ett motståndskraftigt Sverige och EU och här ser SFM en möjlighet att tillsammans i branschen gemensamt fortsätta att skapa mer uppmärksamhet och kunskap kring hur problemen ser ut och hur förmedlar- och försäkringsbranschen är och kan vara en del av lösningen, säger Per Johan Gidlund, vd SFM, som just nu tillsammans i branschen och med TrueSec arbetar med att ta fram en rapport för att öka kunskapen och förståelsen om risker, cyberförsäkringens situation, roll och möjligheter i ett större samhällsperspektiv.

Per Johan Gidlund

Per Johan Gidlund, vd SFM

 

 

7 november, 2022

Ordförande har ordet

Den snabba förändringen av den svenska försäkringsförmedlarmarknaden är ett uttryck för en allt mer utvecklad efterfrågan från både företag och privatpersoner. Efterfrågan utvecklas inte bara i termer av volym utan än mer i form av professionell affärsverksamhet som ger lägre kostnader, bättre försäkringar och ett bredare utbud att välja mellan. Det är värdet som tillförs den enskilde kunden som driver förmedlarmarknadens tillväxt, inte som det ibland har antytts, och som i grunden har påverkat regleringar och lagstiftning, fagra löften om illusoriska vinster.  I så fall hade inte marknaden vuxit och vuxit och den hade heller inte blivit allt mer driven i de olika alternativ som växer fram.

 

Allra tydligast eftersom det är som mest konkret gäller detta sakförsäkringsmarknaden. Möjligheten att välja mellan olika alternativ, olika produkter och olika leverantörer ger en dynamisk marknad där kunden står i centrum. Alternativet hade varit en begränsning till ett fåtal försäkringsgivare som hade utvecklat sina produkter i samma tankebanor för att kunna konkurrera genom att ha liknande produkter.

 

Motsvarande gäller även livförsäkringar. Olika typer av sparformer, investeringar och pensionsförsäkringar flyter i vår tid samman. Det som är bra för den ene kunden behöver inte vara bra för den andre, bland annat på grund av vilka tidsperspektiv vi talar om, om vilken riskbenägenhet den enskildes ekonomi ger utrymme för eller hur förutsägbar den egna livsplaneringen är.

 

Det handlar om konkurrens, prispress, effektivitet och utveckling. En av vår tids stora förändringar är hur försäkringsmarknaden i sig genomgår en snabb förändring mot allt mer effektiva processer där digitalisering står i centrum. En annan är hur riskanalyser drivs fram allt mer utvecklat, vilket i sin tur leder till allt bättre arbete för att motverka riskerna.

 

På sätt och vis, och med risk för att jag nu tappar läsaren, handlar det om genomsnittets förbannelse. Genomsnittet, för det ena eller det andra, ni vet hushåll som är 3,7 personer eller något annat, är alltid en statistisk konstruktion som i grunden normalt inte finns. Det är alla de andra värdena som finns, det vill säga familjer med två medlemmar och familjer med fem medlemmar och allt där emellan och utöver.  Och ju större grupp man sätter genomsnittet på desto fler befinner sig ovan eller under genomsnittet. Och desto större skillnader finns det.

 

Om man istället talar om alla hushåll med bara vuxna blir genomsnittet något helt annat, än om man bara talar om hushåll med barn. Talar man bara om hushåll med små barn blir genomsnittet ett annat. Och så vidare. Hela försäkringsidéen handlar om att breda populationer har försäkringslösningar som gör att den enskilde kan vara försäkrad.

 

Men rätt försäkring förutsätter att man rätt definierar vilka grupper man försäkrar, vare sig det är bilar, företag eller pensioner. Skälet till det är enkelt, om inte den enskilde agerar utifrån sin försäkringsrisk ökar risken. Enklast kan det sägas med självrisken. Har man en hög självrisk förväntas man vara mer försiktig än om man har en låg. Om det inte ställs något krav på villan kanske man inte har gnistskydd som skyddar mot brand.

 

Det innebär att ju mer man kan utveckla försäkringslösningar som utgår från den relevanta indelningen av försäkringstagare desto mer förmånliga försäkringslösningar kan den enskilde få, där genomsnittet är så nära den egna situationen som möjligt, innebärande att man betalar den premie som motsvarar den egna risken, och kan sänka den genom att förnuftigt uppträdande. Eller för att försöka landa detta, ju fler genomsnitt vi har för fler grupper desto mer riktade blir försäkringarna för den enskildes behov och verklighet. Detta är sannerligen inte nytt. Det är därför lyxiga bilar har dyrare premier än långsamma som håller fartgränser vare sig man vill eller ej. Försäkringsbolag gör detta ständigt men utifrån sina prioriteringar. Förmedlingsbranschen driver fram det ännu fler steg utifrån kundernas prioriteringar. Det är där värdet skapas. Och det är därför vi som bransch söker utveckla både god sed och affärsmässighet samtidigt som vi utbildar, certifierar och licensierar. Det handlar om jakten på de många olika genomsnitten! Och den jakten skapar stora värden.

Gunnar Hökmark, ordförande SFM

14 oktober, 2022

Energikrisen och branschen

Energikrisen och den stigande inflationen påverkar hela vårt samhälle och inte minst småföretagare, övriga svenska företag och den enskilde individen. Förmedlar- och försäkringsbranschen utgör här en viktig del i en stabil samhällsekonomi och i vår vardag.

 

SFM följer noga den utveckling som sker och de effekter branschen redan idag möts av och förutser kunna mötas av i ett längre perspektiv.

 

Utifrån den information SFM har tagit del av hos våra medlemmar samt hos försäkringsbolagen i nuläget är det tydligt att fler frågor inkommit som har koppling till de höga elpriserna och inflationen.

 

Frågor och reaktioner från kunder idag handlar bl.a. om längre avbrott, stillestånd och reparationstider som en följd. Flera av branschens aktörer förutspår också att fler kommer reagera över eventuella premiehöjningar och om kunder som eventuellt inte kommer kunna betala premien på grund av andra kostnadsökningar. Andra utfall och effekter av energikrisen kan tänkas bli mer diskussioner kring egendomsbelopp, avbrottsbelopp samt att kunder håller ner på försäkringar i allmänhet. Det kan också komma att handla om löneväxling och andra pensionsrelaterade åtaganden.

 

Utifrån frågor som redan nu nått SFM:s medlemmar och branschen kan man förvänta sig fler skador. Det kan handla om allt från frysskador på både fastighet, lantbruk och privat till ökad risk för brand, stöld och försäkringsbedrägeri.

 

I nuläget har fler frågor kopplat till energikrisen och omvärldsläget inkommit men hittills har inga större konsekvenser märkts av. Flera aktörer förutspår dock att det kan tänkas nå branschen med en viss fördröjning.

 

 • En utmaning för kunden framöver är att vara rätt försäkrad och här ser branschen ett gemensamt ansvar att vara tydliga i kommunikationen med kund, säger SFM:s kommunikationschef Emilie Wiklund.

 

SFM kommer noggrant följa utvecklingen och effekterna av energikrisen och har du som medlem intresse av att bidra i det arbetet framöver får du gärna kontakta SFM:s kommunikationschef Emilie Wiklund. Emilie.wiklund@sfm.se

 

Emilie Wiklund, kommunikationschef SFM