Vid S4I:s bolagsstämma den 13 juni omvaldes Mats Galvenius, Svensk Försäkring, till posten som styrelseordförande samt samtliga ledamöter omvaldes.

 

Ledamöter nominerade av SFS – Svensk Försäkring Service AB 

Lena Ringström, AMF, omval
Ulrika Lindberg, SEB Pension & Försäkring, omval

Ledamöter nominerade av Svenska försäkringsförmedlares förening 

Peter Bergman, SFM, omval Anna-Lena Olsson, Max Matthiessen, omval Anthon Wallin, Hjerta, omval

Suppleanter 

Christin Allerth Mattsson, Alecta, omval Fredrik Käll, Säkra, omval

 

  • Det är bra med kontinuitet i styrelsearbete. Vi har en väl fungerande styrelse med stor kompetens inom försäkringsområdet. S4I förväntas bli en allt viktigare aktör i det branschgemensamma arbetet i takt med att digitaliseringen fortskrider, säger styrelsens ordförande Mats Galvenius.

Presskontakt

emilie.wiklund@sfm.se