Som medlem har du möjlighet att lämna synpunkter på- Vägledning: Krav & behovsbedömning vid flytt av försäkringssparande inom depå-och fondförsäkring. Logga in här >>>

För frågor kontakta SFM:s jurist gustav.svedenstedt@sfm.se