Fler svar och större engagemang än något tidigare år. Idag presenteras vinnarnas i årets undersökning. Undersökningen har i år utökats med pris för bästa helhetslösning för tjänstepension.

Det är nu femte året i rad SFM tillsammans med Brilliant Future genomfört en omfattande undersökning bland SFM:s medlarmmar om vilka försäkringsbolag som har de bästa förmedlardiskarna och anledningen till detta. Undersökningen är baserad på kvantitativ data och baseras på svar från ca 900 försäkringsförmedlare och administratörer runt om i landet och år är det ca 100 fler svar än året innan.

Idag presenteras vinnarna i samtliga kategorier:

Förmedlarnas val av livförsäkringsbolag: Euro Accident

Administratörernas val av livförsäkringsbolag: Euro Accident

Förmedlarnas val av sakförsäkringsbolag: Dina

Administratörernas val av sakförsäkringsbolag: Dina

Bästa sjukvårdsprodukt: Euro Accident

Bästa helhetslösning för tjänstepension: Skandia

Viktiga faktorer för att nå ett bra resultat:

  • För att bli årets förmedlardisk krävs det att man ligger i topp i princip alla kategorier – vi ser att varje område är viktigt för att få ett så högt tigare än andra.
  • En gemensam och väldigt viktig faktor för både Sak och Liv är att förmedlingsdiskarna upplevs som enkla att arbeta med.
  • Inom Liv är produkterbjudandet det viktigaste för helhetsbetyget
  • Inom Sak är engagemang och skadehantering tillsammans med enkelhet det som påverkar helhetsbetyget mest

– För de bolag i försäkringsförmedlarbranschen som vill ligga i framkant är det viktigt kontinuerligt undersöka försäkringsförmedlarnas upplevelse. Det gör det möjligt att kartlägga vad som redan är bra och vad som måste förbättras. Genom att agera utifrån datadrivna insikter är det lättare att med större säkerhet fatta beslut som stärker kundlojaliteten och affären, säger Ulrika Jonsson, vd Brilliant Future.

Grattis till vinsten Dina! Dina tog hem pris även förra året och SFM har frågat om vad de tror leder till framgången och att de även i år tog hem flera priser?

  • Att åter få glädjen att motta detta fina betyg från både förmedlare och administratörer känns fantastiskt. Från toppen finns ju bara en väg om man inte lyckas fortsätta leverera och fånga våra kunders behov. Jag är så stolt över våra medarbetare som lyckas med detta och tacksam över den dialog vi för i vardagen för att fortsätta leverera. Tack! säger Gunilla Svensson, vd Dina Försäkring AB.

I år har SFM valt att ha med ett nytt pris för bästa helhetslösning för tjänstepension där undersökningen visat att innehållet i produkten tillsammans med hur enkla bolaget är att arbeta med står för 94 procent av anledningen till att man väljer ett visst bolag.

Grattis Skandia till vinsten! SFM har frågat om hur ser Skandia ser på att det vann det nya priset och vad de har gjort för att göra deras tjänstepensionserbjudande framgångsrikt?

  • Skandia har jobbat längst av alla med tjänstepension och har därför ett brett erbjudande och gedigen erfarenhet till hands för att hjälpa våra samarbetspartners med tjänstepensionsaffären. Tjänstepension är Skandias kärnaffär – otroligt roligt att förmedlarna tycker att tjänstepension är lika viktigt och kul som vi gör! Vi är mycket glada över utmärkelsen säger Susanne Sakari, Chef Extern Distribution.

Grattis Euro Accident till vinsten ett fjärde år i rad. Detta år ”Förmedlarnas och Administratörernas val av livförsäkringsbolag”, samt ”Bästa sjukvårdsprodukt”.

– Jag känner en stor glädje och tacksamhet gentemot våra försäkringsförmedlare och administratörer som återigen röstat fram oss som vinnare. Att få ta emot dessa priser visar tydligt på att Euro Accidents olika verksamhetsdelar lägger ner ett stort arbete på att stödja våra förmedlare och deras kunder. Det är självklart för våra verksamhetsnära avdelningar, såsom försäljning, kundservice och skadeavdelningarna som dagligen möter våra förmedlare och assistenter, men övriga verksamhetsstödjande avdelningar spelar en väsentlig roll. Det faktum att vi alla arbetar åt samma håll är något som jag blir extra stolt över, säger Staffan Johansson, Landschef Sverige.

  • Det är mycket glädjande att samarbetet och utbytet mellan förmedlarbolag och försäkringsbolag fortsätter engagera och ge resultat för fortsatt verksamhetsutveckling och en konkurrenskraftig marknad med hög kvalitet. Det skapar kostnadseffektiva produkter som kommer konsumenten till gagn. Det roligt att se den stora uppslutning som finns från hela branschen för SFM:s årliga undersökning. Förmedlarbolag och försäkringsbolag skapar värden för både kund- och samhället i stort och är en viktig del av samhällsekonomin,säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

Presskontakt: emilie.wiklund@sfm.se