Denna rapport är framtagen av Svenska Försäkringsförmedlares Förening med bidrag av både sakförsäkringsbolag och sakförsäkringsförmedlarbolag, i syfte att visa på värdet och storleken av den svenska förmedlade sakförsäkringsmarknaden inom företagsförsäkring. Den svenska sakförsäkringsförmedlarmarknaden utgör en viktig del av samhällsekonomin och består av försäkringsförmedlarbolag och de försäkringsbolag som samarbetar med försäkringsförmedlare.

 

Den förmedlade marknaden, det vill säga sakförsäkringspremier från företagskunder som placerades av försäkringsförmedlare, uppskattades till 27 miljarder under 2021. Marknaden växte med 13% mellan 2020 och 2021, vilket är en stark tillväxt jämfört med den totala sakförsäkrings- marknaden för företagsförsäkring där den årliga tillväxten var 5% 2021.

 

Av rapporten framgår att försäkringsförmedlares främsta värdeskapande för kunder är tillgängligheten till konkurrensutsatt och välinformerat köp av sakförsäkringar. Försäkringsförmedlare driver på konkurrensen på försäkringsmarknaden vilket ger flera positiva effekter, såsom större valmöjligheter, produktutveckling och en mer harmoniserad marknad med bättre prissättning och villkor.

 

Enligt SFM:s rapport bedöms:

  • Majoriteten av premierna som placeras av försäkringsförmedlare komma från produktkategorin egendom- och fastighetsförsäkring (20%), tätt följt av motor- & trafikförsäkring (18%) och tillsammans med kombinerad före- tagsförsäkring utgör de tre produkterna mer än hälften av marknaden.
  • Cirka 45% av förmedlade premier flödar från stora företag, 25%, kommer från medelstora företag och resterande förmedlade premier kommer från kunder som är småföretag, 18%, och mikroföretag, 11%.
  • Antalet utländska försäkringsbolag med tillstånd till försäljning i Sverige har ökat kraftigt de senaste 20 åren. Under 2018, 2019 och 2021 skedde det en stor nyetablering där 45–65 utländska försäkringsbolag fick tillstånd att sälja sakförsäkring i Sverige per år.

Majoriteten av både försäkringsförmedlare och försäkringsbolag anser att försäkringsförmedlarens roll kommer att öka i betydelse i framtiden. Både kunder och försäkringbolag anser att försäkringsförmedlare bidrar med ett mervärde.

 

  • SFM vill, med denna för svenskt vidkommande nya rapport, bidra till att höja kunskapen om försäkringsförmedlares värde hos intressenter och beslutsfattare som inte befinner sig på marknaden för sakförsäkringsförmedling, och samtidigt bidra med information till marknaden om dess utveckling och trend samt utgöra en utgångspunkt för diskussion om branschens framtid, säger Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

Den 8 juni kl. 13.00-13.30 kommer SFM tillsammans med EY att gå igenom rapporten vid ett digitalt seminarium. Anmäl dig i länk så kommer SFM att skicka dig en inbjudan >>> https://app.bwz.se/sfm/b/v?survey=48&ucrc=0472F43BBC

 

SFM branschrapport Förmedlad sakförsäkring i Sverige 

 

Presskontakt:

Emilie.wiklund@sfm.se