Välkommen till Sfm!

.

Svenska försäkringsförmedlares förening, Sfm, är branschorganisationen för professionellt verksamma försäkringsförmedlare. Sfm verkar för en konkurrensutsatt marknad med fasta och lika spelregler för all förmedling, ett gott konsumentskydd genom ett förnuftigt regelverk och kunniga förmedlare som ser till sina uppdragsgivares intressen i första hand. Sfm företräder även medlemmarnas gemensamma intressen vid kontakt med myndigheter, massmedia och försäkringsbolag.

Hitta rätt försäkring på bästa sätt

Försäkring är en komplicerad produkt. Flertalet konsumenter läser inte försäkringsvillkor, men har stort behov av försäkring för olika risker. Att hitta rätt i försäkringsdjungeln fordrar kompetens, det är svårt, både för privatpersoner och för företag, att utvärdera försäkringsprodukter, vare sig det rör sig om sak- eller personförsäkring. Hur ska man rådge kunden och utvärdera skillnaden mellan olika försäkringsbolag och deras produkter? Ett bra sätt är att anlita en försäkringsförmedlare.

Försäkringsförmedlarens uppgift är att utifrån kundens behov jämföra olika försäkringsbolags produkter för att hitta en bra lösning åt kunden. Detta innebär naturligtvis ett stort ansvar för förmedlare och därför föreskriver lagar m.m. att förmedlaren ska ha vissa angivna kunskaper, viss erfarenhet, ansvarsförsäkring m.m, allt för att skydda kunderna.

Sfm-förmedlaren ska följa föreningens yrkesetiska regler, framförallt att uppdragsgivarens intresse skall sättas i första hand.

Den som anlitat någon av våra medlemmar och är missnöjd med förmedlingen kan anmäla saken till vår disciplinnämnd. Denna består av seniora jurister, av vilka en majoritet inte representerar Sfm eller förmedlarföretaget. Nämnden kan rekommendera styrelsen för Sfm att besluta om sanktion för fall en medlem har brustit i god förmedlingssed eller underlåtit att leva efter våra riktlinjer.