Remissvar "Det måste gå att lita på konsumentskyddet"