Remiss - SFM Vägledning - Omsorgsplikten i praktiken - Avsnitt E