Om EU-kommissionen avser hela MiFID 2 direktivet är det ett välkommet förslag för det möjliggör för den svenska regeringen att hinna ta fram en konsekvensanalys av MiFID 2 och även kunna harmonisera arbetet med försäkringsdirektivet IDD. Försäkringsmarknaden är komplex och behöver en egen lagstiftningen.