Här kan du ladda ner remissen över bolag och förmedlare som har sökt medlemskap hos SFM. Dessa kommer att behandlas på vårt kommande styrelsemöte den 17 dec.

Remiss december