I en artikel i Dagens Industri den 17 oktober 2019 uttalade sig bla Skandias vd Frans Lindelöw om det borgerliga utspelet om flytträtt, se länken till artikeln. I sista stycket kommenterar Frans Lindelöw problem inom PPM och hänvisar till, enligt citatet, att majoriteten av pensionsflyttar är drivet av förmedlare och inte av individer. Med anledning av detta uttalande har SFM bett om en dementi och nedan följer Skandias kommentar:

 

Kommentar på Di-artikel och intervju med Skandias vd Frans Lindelöw om flytträtt

 

Syftet med artikeln var att nyansera den mediabild som råder i flytträttsfrågan och särskilt framhålla värdet och kundnyttan med ömsesidig traditionell försäkring. Den långsiktighet som ligger till grund för sparformens framgång kan i värsta fall hotas av kortsiktighet i lagstiftning. Försäkringsförmedlare som samarbetar med Skandia förstår nog bättre än de flesta vikten av att göra den poängen. De kunder som inte flyttar får heller inte missgynnas på bekostnad av de som väljer att flytta varför regleringen bör utformas med hänsyn till alla kunders intressen.

 

I ett större resonemang kring efterfrågan på flytt under intervjun så berörde Frans att det är få kunder som flyttar helt på eget initiativ. Här klumpades egen rådgivning, banktjänstemän och försäkringsförmedlare ihop till ”förmedlare” i artikeln.

 

Det är olyckligt om det uppfattas som att Skandia är emot flytträtten som sådan eller för den delen de försäkringsförmedlare som ger kvalitativ rådgivning i frågan om flytt och återköp.

Det är nämligen precis vad Skandia efterfrågar: seriös, omsorgsfull rådgivning som ökar sannolikheten att kunden kommer till ett bättre läge efter flytt.

Alternativt att omsorgsplikten leder till att man avråder kunden att flytta överhuvudtaget. Där tror vi att Skandia och SFM:s medlemmar är helt eniga.

 

Det faktum att pension är en lågintressefråga för de flesta och att detaljerna är så många ställer höga krav på kvalitet och omsorg i rådgivning – oavsett vilken typ av ”förmedlare” som står för råden.

 

Susanne Sakari

Chef Extern Distribution

Skandia