Hovrätten över Skåne och Blekinge ändrar tingsrättens domslut i huvudsaken och ogillar käromålet. Hovrätten ändrar även tingsrättens domslut i fråga om rättegångskostnader och befriar Länsförsäkringar Sak från skyldigheten att ersätta de kärande.

Läs mer i bifogad dom.

Skåne HR T 2069-14 Dom 2015-12-01