Företag som omfattas av penningtvättslagstiftningen ska årligen rapportera i FI:s system för periodisk rapportering.

  • Sista dag för rapporteringen är den 31 mars 2020.
  • Rapporteringen avser balansdagen den 31 december.

Länk för att komma till rapporten >>>