Mairead McGuinness är ansvarig kommissionär för finansiella tjänster, finansiell stabilitet och Kapitalmarknadsunionen.