Hur mycket betyder förmedlarna för er? Anna-Karin Laurell på Folksam svarar

Rådgivning är särskilt viktigt för våra tjänstepensionskunder för att de idag ska fatta beslut som gör att de kan förverkliga sina pensionsdrömmar i framtiden. På Folksam engagerar vi oss i det som är viktigt för våra kunder och därför vill vi att de ska ha möjligheten att själva välja hur de ska ta del av Folksams erbjudande. Antingen genom försäkringsförmedlare eller våra egna rådgivare. Vi samarbetar idag med många duktiga förmedlare och strävar mot att våra samarbeten ska utvecklas och stärkas. //Anna-Karin Laurell, chef affärsområde Liv, Folksam

Hur mycket betyder förmedlarna för er? Mats Wester på Länsförsäkringar svarar

”Många kunder föredrar att vända sig till förmedlare och för oss är det självklart att respektera kundens val. Vår bild är också att de allra flesta förmedlare skapar betydande värden genom att hjälpa kunderna att hitta individuellt utformade tjänstepensionslösningar. Det är viktigt att det blir möjligt för stora kundgrupper att få tillgång till kvalificerad rådgivning även i framtiden.”//Mats Wester, Chef Liv, Länsförsäkringar Mäklarservice

Jag vill bli medlem, hur går jag tillväga?

Skickar in medlemsansökan som finns på hemsidan samt bifogar cv och mejlar dessa till info@sfm.se

Jag har skickat in min ansökan till er och undrar hur lång tid det tar innan jag blir medlem?

Nya medlemmar skickas ut på remiss 2 veckor innan Sfm:s styrelsemöten, till medlemmar och försäkringsbolag så de får en chans att tycka till. Efter det antas nya medlemmar på styrelsemötet. Sfm har styrelsemöte ung en gång varannan månad.

Behöver jag fylla i både en juridisk och fysisk medlemsansökan?

Ja, förutsatt att bolaget du förmedlar i inte redan är medlem.

Jag vill starta upp ett nytt förmedlarbolag, hur går jag tillväga?

Du registrerar bolaget på Bolagsverket om det inte redan är det, ordnar med ansvarsförsäkring som krävs för att söka tillstånd hos FI.

Jag vill börja förmedla i ett bolag som redan är registrerat hos Bolagsverket och jag behöver ansvarsförsäkring, kan jag få det hos er?

Ja om/när du blir medlem kan du ansöka om det.

Jag vill ansöka om den s.k. bryggansvarsförsäkringen, hur gör jag då?

skickar in medlemsansökan för både den juridiska medlemmen och fysiska medlemmen samt årsredovisning till info@sfm.se

Jag är inte medlem än och vill söka tillstånd hos FI och vill inte vänta på att bli antagen medlem, kan jag få försäkring innan jag blir medlem för att komma igång med min verksamhet?

Ja, du kan ansöka om en s.k. bryggförsäkring direkt hos QBE. Den är på 60 dagar så du hinner bli medlem. Efter det övergår försäkringen (förutsatt att du blivit antagen medlem) till vår gruppförsäkring per automatik.

Hur lång tid tar det från att jag skickat in ansökningarna om bryggförsäkringen till dess att jag har en försäkring?

Det är olika, förutsatt att allt är rätt ifyllt och inskickat tar det mellan 1-5 arbetsdagar.

Hur anmäler jag mig till utbildningar via Sfm?

Du loggar in på sfm.se och går till rubriken InsureEd. Där ser du de utbildningar Sfm har handlat upp till fördelaktiga priser listade till höger.

Behöver jag spara originalfullmakterna i pappersform eller räcker det med elektroniska fullmakter?

Det finns inget krav på att fullmakter måste vara i original (pappersform). Men ur bevissynpunkt är det viktigt att ha IT-system som säkerställer att de elektroniska fullmakterna alltid kan återskapas eftersom det är fullmaktshavaren som har att bevisa att en fullmakt har utfärdats.