I den senaste uppdateringen från Bipar kan du bland annat läsa om att Slovenien tar över ordförandeskapet i Europeiska unionens råd, hållbar ekonomi – Europeiska kommissionens taxonomikompass för användare, icke-finansiell rapportering – Kommissionen antog regler för vissa företag att offentliggöra sina taxonomirelaterade aktiviteter (artikel 8), Kommissionen uppmanar kreditkortsföretagen att tydligt informera konsumenterna om månadsabonnemang, cybersäkerhet – ENISA-guide för små och medelstora företag. 

 

Läs mer här;

BIPAR Update-9 juli 2021