I den senaste uppdateringen från Bipar kan du bland annat läsa om att den italienska konkurrensmyndigheten (AGCM) som nyligen sammanställt en undersökning gällande misstänkt överenskommelse av prissättning mellan försäkringsbolag avseende motorfordonspolicy, om att den Europeiska Kommissionen har en preliminär åsikt att Insurance Ireland begränsar konkurrensen på bilförsäkringsmarknaden, om den irländska konkurrenskommissionens undersökning av misstänkt konkurrensbegränsande praxis vid tillhandahållande av privat bilförsäkring.

Läs mer här;

BIPAR Update-29 juni 2021