SFM har under sommaren samlat in erfarenheter från medlemsbolag om hur kunder påverkats av krisen och kan konstatera att medlemmarna bidragit med flera konkreta värden. Bland utmaningar har SFM sett att kontinuitet, information och behovet av försäkringsskydd är tre områden som utgjort högre risk för kunderna under 2020. Informationsinsamlingen kommer att fortgå under en tid nu och dialog med SFM:s europeiska medlemsorganisation Bipar sker löpande. SFM:s jurist, Per Johan Gidlund, kommenterar pågående arbete: Trots att kontinuiteten varit en utmaning har möjligheterna att arbeta på distans varit goda bland medlemmarna och den goda IT-infrastruktur som finns mellan försäkringsförmedlare och försäkringsbolag har underlättat för kundernas löpande behov av försäkringsrådgivning. Jag skulle även särskilt vilja peka på att det flexibla kundskyddet i omsorgsplikten och god försäkringsdistributionssed, vilket är sådant som våra medlemmar känner väl och mötet med fysiska försäkringsförmedlare – oavsett om det skett via videolänk, över telefon eller bakom en plastskiva – verkar har varit och är en stor trygghet för kunderna i tider av oroliga marknader. Inom sak-sidan verkar bland annat småföretagskunder såklart ha varit angelägna om att diskutera befintliga försäkringsskydd och där har våra medlemmar varit en viktig del att skapa förståelse för hur försäkring fungerar i dessa tider och underlätta för kunderna att i förekommande fall komma i kontakt med försäkringsbolaget på rätt sätt. För att trygga företagskundernas behov framåt tror jag de flesta är överens om att något form av skydd behöver komma på plats.

 

Har du som medlem information eller erfarenhet i frågan som du vill dela med dig av – kontakta Per Johan på perjohan.gidlund@sfm.se