SIMPT, Svenska Institutet Mot Penningtvätt, lanserade den 21 november 2017 en första vägledning gällande penningtvätt. Den handlar om allmän riskbedömning.

Efter denna vägledning >> kommer sedan fler vägledningar kommer sedan fler vägledningar kring hur reglerna mot penningtvätt och finansiering av terrorism kan tolkas på den finansiella marknaden.

SFM är med i SIMPT.

Home