SFM-vägledning 2021-2 - Information om försäkringsförmedlaren till konsument v.2.0