SFM söker utredningsekonom och marknadsanalytiker

Är du ekonom med inriktning mot nationalekonomi och med intresse för analys av samhällsfrågor? Vill du arbeta med utredningar kring hur försäkringsmarknad och samhällsekonomi samverkar och vara en röst i debatten om en viktig del av svensk ekonomi?

Sveriges Försäkringsförmedlares förening, SFM, är branschorganisation för svenska försäkringsförmedlare och söker nu en utredningsekonom med ansvar för marknadsanalys och samhällsekonomisk utredningsverksamhet till vårt centrala kansli i Stockholm.

Försäkringsförmedling bidrar till konkurrens och mångfald på försäkringsmarknaden. Den spelar därför en stor roll för samhällsekonomi liksom för försäkringstagares trygghet och kunskaper. Som branschförening är det av stor vikt att SFM kan driva en faktabaserad dialog om försäkringsmarknadens

betydelse för samhällsekonomi och för tillväxt med alla de intressenter, media och myndigheter som följer oss. SFM stärker därför vår organisation och söker efter en ekonom med inriktning på en bred ekonomisk analys.

 

Om tjänsten

Du kommer att ansvara för utredning och analys som bidrar till debatt och underlag kring vad försäkringsförmedling innebär för marknaden i stort liksom för ekonomisk tillväxt och förståelse för hur försäkringsmarknaden och förmedlarmarknaden utvecklas. Detta gör du genom utredningsrapporter, analys och fakta kring förmedlarmarknaden, dess tjänster och den kundnytta och tillväxt den skapar.

I rollen som utredningsekonom ansvarar du för analys och regelbundna uppdateringar för att belysa den svenska försäkringsmarknadens utveckling och förmedlarmarknadens betydelse för detta. I ditt arbete ingår jämförelser och analyser med andra länder, analyser av uppkommande lagförslag och lagstiftning liksom deras inverkan på försäkringstagare och branschen i sin helhet.  Du förväntas delta i konferenser, medlemsmöten, seminarier, tidskrifter, debattinlägg, sociala medier mm.

Tjänsten är på heltid och tillsvidare.

 

Vem vi söker

Du har civ.ek. examen eller motsvarande inom samhällsekonomi eller statsvetenskap och har intresse för utredningsverksamhet. Du har erfarenhet från motsvarande arbete vid myndighet, organisation eller i examensarbete kring försäkringsfrågor. En bakgrund inom forskning eller erfarenheter från försäkringsmarknaden är självfallet en fördel.

Du har arbetat med ekonomisk analys, utredningsverksamhet eller forskning. Du tar dig an arbetsuppgifter kreativt, självständigt och med stort ansvarstagande. Du är en skicklig kommunikatör och skriver klart och koncist. Du är handlingskraftig och beredd att ta initiativ och sätta igång aktiviteter som du slutför.

 

Om SFM
SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. Vi verkar för en bättre försäkringsförmedlarbransch med hög kvalitet och god konkurrens. Föreningen har funnits sedan 1976 och har idag cirka 1 800 förmedlare och 200 bolag som medlemmar. I vår styrelse sitter representanter från både sakförsäkringssidan och livförsäkringssidan.

 

Ansökan

Ansökan skickas till marie.emilsson@sfm.se

Kontakt: Ytterligare upplysningar erhålles av Karin Lindblad vd SFM (karin.lindblad@sfm.se).

Sista svarsdag den 27 februari 2020.