Nu finns återigen en gyllene möjlighet att förbättra försäkringsbolagens service och på så sätt utveckla försäkringsbranschen –  om du är medlem i SFM, börja med att logga in.

Enkätundersökningen finner du här.
Svara på SFM:s enkät om Årets förmedlardiskar/ försäkringsbolag 2020! – Svenska försäkringsförmedlares förening

Vid frågor kontakta gärna SFM:s kansli 08 545 215 44 eller maila info@sfm.se.