Under tisdagen deltog SFM i möte med Mairead McGuinness, EU-kommissionär med ansvaret för frågor inom finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen. Mötet arrangerades av BIPAR och Karin Lindblad, vd för SFM, fick möjlighet att ställa en fråga på temat att EU:s kunniga försäkringsförmedlare, även under framtida regleringar, har en god möjlighet att erbjuda sina tjänster på en global marknad.

Från försäkringsförmedlarnas perspektiv lyfte BIPAR fram behovet av regulatorisk stabilitet och proportionalitet, att regler kan anpassas för digitala aktörer men att den gemensamma grunden i IDD och MiFID II är viktig, rollen för EU:s försäkringsförmedlare på en global marknad och förmedlares viktiga roll för att nå framgång i arbetet inom kapitalmarknadsunionen och med hållbara investeringar.

Kommissionär McGuinness gav sin syn på försäkringsförmedlarnas roll för att underlätta konsumenters möjligheter att investera i hållbara och långsiktiga investeringar i försäkring, den kommande studien och konsultationen för EU-kommissionen ’Retail finance strategy’ och bjöd in till fortsatt dialog genom BIPAR i de för branschen centrala frågor som lyftes.

 

För mer information kontakta pressansvarig SFM Emilie Wiklund,  emilie.wiklund@sfm.se.