Under förra året gjorde SFM en större upphandling av ansvarsförsäkringen där samtliga relevanta svenska försäkringsgivare fick tillfälle att delta. Syftet med upphandlingen var att SFM ska kunna erbjuda medlemmarna en konkurrenskraftig gruppansvarsförsäkring med en försäkringsgivare som står sig bäst i priskonkurrensen.

Försäkringsgivarna för gruppansvarsförsäkring för 2022 är QBE och Berkley där bägge försäkringsgivarna har flerårig erfarenhet av ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare.

 

Logga in och läs mer om villkoren för 2022 här >>>

 

För frågor kontakta medlemsansvarig henrik.fredrikson@sfm.se