Baserat på Verksamhetsrapporten från Konsumenternas Bank- och finansbyrå samt Försäkringsbyrå (Konsumenternas) samt den dialog som förts med SFM, vill föreningen särskilt lyfta fram:

  • Konsumenternas summerar 2020 med att fler konsumenter behöver vägledning på bank- och finansområdet och lyfter bl.a. fram att den snabba tekniska utvecklingen på bank- och finansområdet gör att det är svårt att klara sig utan ett betalkonto och ett bank-id.

 

  • Konsumenternas lyfter fram att ”En rådgivare ska bland annat göra en lämplighetsbedömning och bara föreslå sådana placeringar som är lämpliga för den enskilde kunden.”. SFM vill påpeka att kravet på lämplighetsbedömning endast finns i de regelverk som gäller för de rådgivare som bedriver verksamhet under tillstånd från Finansinspektionen.

 

  • I SFM:s dialog med Konsumenternas har det även framkommit att konsumenter har svårt att förstå innebörden, och funktionen, av att inte ha varit sjukskriven, eller vara sjukskriven en kort tid under försäkringens löptid, vilket i sig påverkar möjligheter till ersättning ur exempelvis inkomstförsäkring och olika former av försäkring vid händelser kopplat till konsumentens bostadslån.

 

– Vi har en väldigt bra och aktiv dialog med Konsumenternas och deras unika modell i den svenska marknaden möjliggör en självständig, eller oberoende om man så vill, rådgivningsbyrå som har möjlighet att utan kostnad från konsumenten, informera och ge vägledning inom det finansiella området. SFM lanserade nyligen en guide för konsumenter vid flytt och vi hoppas även lansera verktyg som gör det enklare för försäkringsförmedlare att möta konsument framgent, kommenterar SFM:s vd Karin Lindblad.

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM

För kontakt: emilie.wiklund@sfm.se