SFM ser en potential att från förmedlarhåll höja kunskapen och bidra till en mer upplyst konsumentmarknad och som ett led i detta lanserar SFM en ny konsumentinformation på sin hemsida.

 

Frågan om den framtida pensionen oroar och kunskap brister kring den egna ekonomin. Detta är återkommande i beräkningar och rapporter.  Från Finansinspektionen framgår att många konsumenter saknar grundläggande kunskaper och räknefärdigheter. Beräkningar från Länsförsäkringar visar att 4 av 10 företagare saknar tjänstepensionsavsättningar till ägarna eller anställda. Även företagarnas undersökningar visar att landets företagare inte heller anser sig ha särskilt god kunskap om de egna pensionsvillkoren. Hälften anser sig ha dålig eller obefintlig kunskap. Endast en av tio företagare anser sig ha mycket god kunskap. 

 

  • Kunskap och kvalitet går hand i hand och SFM ser ett stort värde i informationsdelning, utbildning och lättillgänglig kunskap som kan stärka individen och branschen vad gäller ekonomi, sparande och skydd. Med ett större kunskapsutbyte och informationsdelning kan vi tillsammans i försäkringsbranschen stärka konsumentskyddet och öka förståelsen på både individ- och samhällsnivå, säger Karin Lindblad vd SFM.

 

På SFM:s hemsida finns nu matnyttig information till konsument att tänka på, exempelvis en ”flyttguide” vid tanke på flytt av pensionskapital samt länkar med information dit man som konsument och småföretagare kan vända sig för att ta del av mer information och kunskapsinhämtning.

Karin Lindblad, vd SFM

Presskontakt SFM: Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se