Itello AB ansluter sig till S4I Standard for Insurance AB

Itello AB ansluter sig som 18:e bolag till S4I för att delta i arbetet och utöva inflytande över det
fortsatta utvecklingsarbetet inom S4I, som syftar till att bedriva gemensamma standarder inom
försäkringsbranschen.

– Inom försäkringsbranschen finns ett stort behov av att kunna använda gemensamma elektroniska
standarder för överföring av information mellan försäkringsföretag och andra intressenter. Det är
därför mycket glädjande att Itello AB ansluter sig till S4I för att delta i detta arbete, säger Karin
Lindblad, vd för S4I.

S4I ska se till att etablera, utveckla och förvalta standarder för överföring av elektronisk
försäkringsinformation mellan relevanta aktörer. Inom S4I har en ny version utvecklats av den
standard som används inom pensions- och livförsäkringsområdet – MisLife 2.0. Bolaget har även
utvecklat en gemensam standard för informationsutbyte gällande provisionsinformation. Arbetet har
drivits i projekt och de framtagna standarderna avseende MisLife 2.0 och provisionsinformation finns
tillgängliga för hela försäkringsmarknaden på S4I:s hemsida sedan den 2 december 2019.

– Standardisering är en viktig del i utvecklingen av de produkter och lösningar som Itello erbjuder. Vi
är därav mycket glada över att nu vara en del i det arbete som S4I bedriver för gemensamma
standarder inom försäkringsbranschen, säger Mats Lillienberg, vd för Itello.

 

OM S4I STANDARD FOR INSURANCE AB
S4I Standard for insurance (S4I) bildades hösten 2016 och ägs gemensamt av SFM Service AB och
Svensk Försäkring Service AB (SFS). S4I ska se till att etablera, utveckla och förvalta standarder för
överföring av elektronisk försäkringsinformation mellan relevanta aktörer. För mer information,
besök www.S4I.se

OM ITELLO AB
Itello AB är ett insurtechbolag och den marknadsledande leverantören av affärssystem och
digitaliseringslösningar för liv- och pensionsbranschens alla aktörer i Norden. Itello erbjuder
produkter och lösningar med syfte att automatisera och digitalisera verksamhetsprocesserna samt
möjliggöra innovativ affärsutveckling för alla våra kunder. För mer information, besök
www.itello.com.

 

För mer information, kontakta:

Karin Lindblad, VD S4I Standard for Insurance AB, karin.lindblad@sfm.se, +46 76 140 95 36
Mats Lillienberg, VD Itello AB, mats.lillienberg@itello.se, +46 70 848 8187