SFM påminner om att försäkringsförmedlare som per 31 december 2020 hade tillstånd att distribuera livförsäkring och därför omfattas av penningtvättslagstiftningen, årligen ska rapportera i FI:s system för periodisk rapportering.

  • Sista dag för rapporteringen är den 31 mars 2021.
  • Rapporteringen avser balansdagen den 31 december.

På Finansinspektionens hemsida finns mer information samt frågor och svar

På inloggade sidor finns mer information från SFM

På polismyndighetens hemsida finns även information om motverkande av penningtvätt samt omvärldsbevakning på området samt Omvärldsbevakning 1:2021

För frågor kontakta gärna SFM:s kansli, info@sfm.se.