Penningtvätt – därför måste försäkringsförmedlare ställa frågor

SFM presenterar branschgemensam kundinformation.

Försäkringsförmedlare som distribuerar livförsäkring är en av de aktörer som omfattas av regelverket för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett viktigt led i att följa regelverket är att berörda aktörer får in tillräcklig information från sina kunder för att kunna bedöma risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Bland annat måste tillräcklig information inhämtas för att kunna stämma av om kunden är så kallad politiskt utsatt person (PEP) och vem/vilka som är verkliga huvudmän till en företagskund.

SFM har med hjälp av medlemsbolag tagit fram branschgemensam kundinformation som beskriver varför försäkringsförmedlaren behöver ställa de relevanta frågorna.

Försäkringsförmedlarna är den näst största distributionskanalen på livförsäkringsmarknaden och träffar kunder varje dag. Detta informationsblad är ett led i hur SFM arbetar, tillsammans med medlemmarna, för att förenkla vardagen för försäkringsförmedlaren. En småföretagare ska inte behöva ägna sitt rådgivningsmöte med sin försäkringsförmedlare åt att diskutera penningtvätt, där ska fokus vara på kundens krav och behov. Med detta blad kan kunden få information på förhand och i så fall ställa frågor vid mötet, säger Per Johan Gidlund, SFM:s jurist.

Här finns informationsbladet från SFM: Därför måste försäkringsförmedlare ställa frågor

Här kan man även ta del av exempel på andra branschföreningars informationsblad:

https://www.svenskforsakring.se/globalassets/faktablad/penningtvatt.slutgiltig.pdf

https://www.swedishbankers.se/foer-bankkunder/penningtvaett/daerfoer-maaste-banken-staella-fraagor/