SFM:s medlemmar företräder många kunder runt om i landet som väljer att teckna privata sjukvårdsförsäkringar. Idag omfattas 700 000 svenskar av privata sjukvårdsförsäkringar varav hälften är låg- eller medelinkomsttagare enligt Svenskt Näringsliv. Sjukvårdsförsäkringar och valet att teckna en sådan har ökat kraftigt senaste åren och idag erbjuder ett stort antal försäkringsbolag i Sverige sjukvårdsförsäkringar. Sjukvårdsförsäkringen finansieras med premier. Premien finansierar den vård som utförs inom försäkringen inklusive vårdplanering och administrativa kostnader enligt Svensk Försäkring.

 

  • Sjukvårdsförsäkring är en viktig produkt för många av våra medlemmar och på en växande marknad av sjukvårdsförsäkringar möter SFM:s medlemmar kunder, individer och företagare, med olika behov och förutsättningar och har möjlighet att konkurrensutsätta marknaden för att möjliggöra en effektiv och individanpassad lösning. I den traditionsenliga enkäten där SFM årligen utser årets förmedlardisk och förmedlarbolag kommer SFM även i år att utse året sjukvårdsförsäkring, säger Karin Lindblad, vd SFM, i samband med att enkäten nu skickas ut till SFM:s medlemmar verksamma över hela Sverige.

 

För SFM är det viktigt att gemensamt med branschen arbeta för ständiga förbättringar.

 

  • SFM tog redan förra året initiativet att ta fram en mer ingående undersökning till förmedlare och administratörer. Försäkringsbolagen har uppskattat att ta del av svaren för att omsätta dessa i sin verksamhet. Med årets enkät får förmedlarna återigen möjlighet att förbättra försäkringsbolagens service och på så sätt utveckla försäkringsbranschen, säger vd Karin Lindblad, med målet att över 1000 förmedlare och administratörer svarar på årets enkät. 

 

Vinnarna i samtliga kategorier presenteras i juni 2021.

 

Karin Lindblad, vd SFM

Presskontakt SFM:
Emilie Wiklund

Emilie.wiklund@sfm.se

073-063 3775