EU-kommissionen har fastställt en plan för en starkare kapitalmarknadsunion inom EU och hänvisar till att den kommer vara central för att uppnå återhämtning efter Covid-19. I den nya handlingsplanen listar kommissionen 16 åtgärder, inklusive åtgärder som berör marknaden för försäkringsdistribution (höja kvaliteten på finansiell rådgivning, och en utvärdering av reglerna i samband med incitament, investeringsrådgivning och informationsgivning).

Per Johan Gidlund, SFM:s jurist, lyfter fram att det finns åtgärder som uttryckligen tar sikte på konsumentskyddet, bland annat:

Åtgärd 7: Åtgärder för att förbättra den finansiella kunskapen för privatpersoner och

Åtgärd 8: Bedömning av de regler som är tillämpliga för ersättningar och transparens samt, där det bedöms nödvändigt, föreslå tillägg i de rättsliga ramverk som skyddar investerande konsumenter för att säkerställa att de får rättvisa råd med tydlig och jämförbar produktinformation (Q1 2022). Ta fram förslag om hur informationsmängden kan minska för mer erfarna investerande konsumenter, hänsyn tagen till lämpliga skyddsåtgärder. Förbättra nivån för professionella kvalifikationer för rådgivare inom EU (Q1 2023/2024) och utvärdera det lämpliga att införa en pan-europeisk titel för EU-rådgivare. (Q1 2022)

SFM deltar i arbetet kring kapitalmarknadsunionen inom ramen för den europeiska partnerorganisationen Bipar. Här kan ni ta del av den fullständiga planen och mer information: https://ec.europa.eu/info/publications/200924-capital-markets-union-action-plan_en

 

CMU Action Plan 24092020 CMU Action Plan Annex 24092020 CMU Action Plan press release 24092020 CMU Action Plan Q&A 24092020 CMU ECON report final Sept 2020