OECD lyfter fram att försäkringsbranschen är en viktig del av ekonomin på grund av de premiebelopp som den samlar in, omfattningen av dess investeringar och, mer grundläggande, den väsentliga sociala och ekonomiska roll den spelar genom att hantera risker för personer och företag. OECD:s årsrapport följer globala trender på försäkringsmarknaden för att stödja en bättre förståelse för försäkringsbranschens övergripande resultat och hälsa.

 

OECD lyfter bland annat fram att COVID-19 kan öka risken för cyberattacker och även förluster inom detta område, eftersom fler människor har arbetat hemifrån och förlitat sig på (potentiellt mindre säkra) digitala verktyg. Willis Towers Watson, medlem i SFM, gjorde en undersökning 2020 där de flesta som svarade förutser en ökning av frekvensen av cyberattacker på grund av COVID-19 och att 54 % av de svarande tror att attackerna kommer att få mer allvarliga effekter, vilket refereras till av OECD.

 

Ta del av hela rapporten här;