Nu är det återigen dags för besked om den allmänna pensionen i form av ett orange kuvert. Även om just det orange kuvertet för många är välkänt så är frågorna många, komplexiteten kan vara stor och det individuella behovet av kunskap och lösningar för sparandet stort.

SFM vill inför att årets besked nu landar i brevlådorna uppmärksamma frågor som rör gruppen små- och nystartade företag. Denna grupp påverkar i större utsträckning innehållet i sitt orange kuvert än personer i mer traditionella anställningsformer. I denna grupp har försäkring, det vill säga både skydd och sparande, inte alltid högsta prioritet och kunskapen brister i många fall.

I en undersökning gjord av Företagarna om Företagarpensioner från 2020 visar det sig att landets företagare inte anser sig ha särskilt god kunskap om de egna pensionsvillkoren. Hälften anser sig ha dålig eller obefintlig kunskap. Endast en av tio företagare anser sig ha mycket god kunskap. Var femte företagare är oroade eller mycket oroade över sin ekonomiska trygghet vid pensionen. Mest oroade är soloföretagare.

  • Det är en låg andel av företagare som omfattas av tjänstepension. Delvis beror detta på att de inte känner till vilka möjligheter som finns för att spara i företagsägda pensionsförsäkringar. De som trots allt sparar i sådana försäkringar har ofta något låga avsättningar samtidigt som en del företagare sätter av relativt ansenlig summa. Skillnaderna är alltså mycket stora, säger Erik Ageberg författare till rapporten Företagarpensioner 2020.

Att frågorna är många bekräftas av SFM:s medlemmar som dagligen och under många års tid mött det individuella behovet av kunskap och rådgivning. SFM har inför årets orange kuvert intervjuat medlemmar i SFM, försäkringsförmedlare, för att ta del av deras tips och tankar för någon som går i tankar att starta företag, har nyligen startat företag eller driver ett mindre företag som varit verksam ett tag men inte har tillgång till en försäkringsförmedlare.

Emilie Wiklund, press- och samhällsansvarig på SFM, kommenterar att SFM utifrån intervjuerna kan bekräfta bilden, att det är viktigt att vara medveten om den risk och de konsekvenser det innebär att inte ha vissa försäkringsskydd eller sparande, förstår företagaren risken för framtida kostnader är det lättare att ta ställning till kostnaden idag för att minska den risken. Därför är det exempelvis viktigt att känna till ett antal försäkringsmoment och att det inte finns några automatiska skydd för företagaren.

Konkreta tips från SFM:s medlemmar:

  • Ta ut en månadslön och teckna Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • Teckna sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring
  • Spara till pensionen, hellre ett mindre sparande än inget alls
  • Börja spara i tid, vänta inte – hellre en liten summa än ingen summa alls
  • Sätt av en extrapremie i tjänstepensionen vid årsskifte om utrymme finns

Det viktigt att ta ut lön och ha kännedom om ditt försäkringsskydd från staten och ofta i de privata försäkringarna relaterar till den faktiska lönekostnaden. Det är också bra att jämföra sitt nuvarande försäkringsskydd med en marknadsmässig lön när man startar egen verksamhet och i det fall man tar ut en låg lön se till vilka konsekvenser det kan få för olika typer av försäkringsfall. Genom att teckna Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) får företagaren ett grundläggande skydd till en premie som är på ett par hundralappar i månaden. Teckna sjukförsäkring om du tar ut lön. Försäkringen ersätter inkomstbortfall vid en långtidssjukskrivning. Teckna sjukvårdsförsäkring. Både du och din verksamhet riskerar att drabbas hårt om du skulle bli arbetsoförmögen och inte får tillgång till sjukvård med rehabilitering så snabbt som möjligt. Med en privat sjukvårdsförsäkring får du snabbt tillgång till vård och kan återgå till arbetet så fort som möjligt. Spara till pensionen. De flesta anställda får tjänstepension via sin arbetsgivare men du som egenföretagare behöver spara själv. Det är bättre att spara lite än inget alls. Att inte ta ut lön eller att inte ha något sparade blir till förlorade år, men det är bättre att börja sent än aldrig. I det fall du varit verksam i några år men inte har någon pensionslösning är det viktigt att analysera befintlig pension, ta fram en prognos och ställa sig frågan om man klarar av att leva på den nivån vid pensionsålder, men också om man vill ha en bättre nivå. Därefter planera för önskad pension.

  • I samband med att det orange kuvertet nu skickas ut tycker vi på SFM att det viktigt att lyfta frågor som rör pensionsförsäkringar, både skydd och sparande, då kunskapen kan variera stort men där SFM:s medlemmar besitter en bred kunskap om olika kunders individuella situationer, krav och behov. Behovet hos en företagare eller individ kan se väldigt olika ut men gemensamt för alla som nu får sitt pensionsbesked, i form av det orange kuvertet, är att möjligheter finns att påverka sin pension och sparade på olika sätt. Det individuella värdet av en pensionslösning och tillgång till kunskap om risker och skydd skapar inte bara möjlighet till mervärde för den enskilde företagaren eller individen utan även för samhället i stort. I samband med 2022 års orange kuvert startar därför SFM ett informationsarbete som ska underlätta för egenföretagare och småföretagare att ställa rätt frågor, samtidigt som våra medlemmar sitter på svaren på individnivå, kommenterar Per Johan Gidlund, vd SFM.

 

Presskontakt: Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se