Försäkringsförmedling förutsätter högt förtroende från marknaden och genom vägledning till branschen skapas förutsättningar för ett starkare och mer enhetligt skydd för kunderna. Genom samarbete mellan representanter från medlemmarna har SFM arbetat fram tre vägledningar som beretts via Forum för Livförsäkring respektive Forum för Sakförsäkring.

Vägledningarna läggs nu ut för remiss till samtliga medlemmar som är välkomna att återkoppla synpunkter till info@sfm.se, senast 15 augusti 2020.

Länk till de vägledningar som rör livförmedlare här

Länk till de vägledningar som rör sakförmedlare här

Vägledningarna kommer att förvaltas och utvecklas löpande av förmedlarbranschen via SFM och förhoppningen är att de är till praktisk nytta samt att alla som tillämpar dem är med och bidrar till fortsatt utveckling av dem genom att kontakta SFM:s kansli om det finns förslag på förbättringar.