SFM deltog nyligen i ett webinar arrangerat av BIPAR på temat var försäkrings- och pensionsbranschen kommer ifrån och var vi är på väg. Gabriel Bernardino, avgående ordförande för EIOPA och Didier Millerot, ansvarig för pensions- och försäkringsområdet inom GD FISMA inom EU-kommissionen delade med sig av sina tankar och reflektioner. Samtalet modererades av Karel van Hulle, av många betraktad som upphovsmannen bakom Solvens 2.

Diskussionen återspeglade den agenda som etablerats för EU, där det för framtiden blir allt viktigare att stimulera möjligheten för EU:s konsumenter att investera långsiktigt för att stödja infrastruktur och andra hållbara investeringar som tar oss närmare EU:s klimatmål 2050. Utöver att Solvens 2 skapat bättre förutsättningar och möjligheter för en balans mellan långsiktiga garantier och långsiktiga investeringar i en lågräntemiljö, skapar digitalisering möjligheter för fler konsumenter att få tillgång till investeringar – på gott och på ont.

  • Det var glädjande att höra hur viljan finns att förankra fortsatt arbete för konsumentskydd i fakta och beteendevetenskap, samt att det sker en bred översyn av informationsgivning till konsument de närmaste åren där förmedlarmarknaden är med i arbetet, sammanfattar SFM:s jurist Per Johan Gidlund.

Per Johan Gidlund, SFM:s jurist

 

För mer info logga in på medlemssidorna och läs SFM:s fullständiga kommentar från mötet.