År 2020 har varit ett ovanligt år med anledning av Covid-19. Pandemin har påverkat hela vårt samhälle och däribland försäkrings- och förmedlarbranschen. Året närmar sig nu sitt slut och vi vill påminna er om att försäkringsförmedlare och -distributörer behöver delta i fortbildning varje år i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution.

Kravet om minst 15 timmars årlig fortbildning kan vara svårt att tillgodose fysiskt detta år men möjligheter finns för att ta del av relevant kunskapsuppdatering digitalt vilket även skapar möjligheter för den enskildas behov av utbildning innan årets slut.

Om du inte ännu anmält dig till en årlig kunskapsuppdatering kan du registrera dig och komma igång direkt hos InsureEd– under 2020 får du som medlem hos SFM 25% rabatt. Vill du veta mer om utbildningarna hos InsureEd kan du anmäla ditt intresse till att medverka vid en digital presentation den 3 november kl.16.00 genom att skicka ett mail till utbildning@insureed.se