Den gemensamma satsningen på fullmaktshantering, där Sfm och Svensk Försäkring är ägare och Pensionsmyndigheten ingår i styrningen har nu dragit igång verksamheten. Den 19 mars hölls bolagsstämma och konstituerande styrelsemöte i det nya bolaget. Vid bolagsstämman valdes Peder Sjölander från Pensionsmyndigheten till ordförande i bolaget och Helen Stoye till suppleant. Som styrelseledamöter från Sfm valdes Charlotta Carlberg från Sfm, Glenn Nilsson från Max Matthiessen samt Mikael Gellbäck från Söderberg & Partners och till suppleant valdes Robert Edberg från Hjerta. Som styrelseledamöter från Svensk Försäkring valdes Mats Galvenius, Svensk Försäkring, Camilla Larsson från AMF och Susanna Malmsten från LF Fondliv och till suppleant valdes Maria Hård af Segerstad från Handelsbanken Liv. Vd för bolaget är Anders Dahlgren, från Svensk Försäkring administration AB. Bolaget kommer att sätta upp en projektorganisation och börja den tekniska utvecklingen av fullmaktstjänsten. Bolaget heter Fullmaktskollen i Sverige AB.

Kontakta gärna mig vid frågor!
Charlotta