Karin Lindblad tillträdde som vd för SFM (Svenska försäkringsförmedlares förening) 2015 och har sedan dess arbetat intensivt med frågor som stärker försäkringsförmedlarbranschen på både individ- och samhällsnivå men vid årsskiftet är det dags att lämna över stafettpinnen.

 

  • Efter sex spännande och givande år är det dags för mig att lämna över stafettpinnen för SFM eftersom jag går i pension. Jag är mycket stolt och tacksam över det arbete som SFM:s organisation, medlemmarna och branschen åstadkommit tillsammans. Försäkringsförmedlare har en nyckelroll på försäkringsmarknaden och försäkringsförmedlarnas kunder ska känna sig trygga, vara nöjda och de ska få tillgång till försäkringar som erbjuds i konkurrens. På så sätt tillför försäkringsförmedling och förmedlarna ett stort värde till kunden och bidrar till samhällsekonomin. Detta har varit min utgångspunkt för det arbete som SFM bedrivit sedan jag tillträdde som vd, säger Karin Lindblad.

 

  • Karin Lindblad har med glädje och engagemang bidragit till den långsiktiga utvecklingen av SFM. Det gäller inte minst SFM som centrum för försäkringsmarknadens gemensamma utveckling och branschens standards. Det är ett starkare SFM hon lämnar, med nätverk och dialog som utvecklar kvalitet och ansvar när det gäller att ge kunder det mervärde de söker hos försäkringsförmedlare, säger Gunnar Hökmark, styrelseordförande SFM.

 

Rekryteringsprocessen för att hitta en ersättare till Karin Lindblad är igång. Karin Lindblad kvarstår i styrelserna för Fullmaktskollen och InsureEd till våren 2022.

 

SFM är branschorganisationen för försäkringsförmedlare. SFM företräder ca 1 900 förmedlare och ca 150 bolag och föreningen har funnits sedan 1976.

Karin Lindblad, vd SFM

Presskontakt: Emilie Wiklund, emilie wiklund@sfm.se