SFM har, genom den europeiska medlemsorganisationen för försäkringsförmedlare BIPAR, besvarat EIOPA:s enkät inför utvärderingen av IDD. Frågeformuläret berör de delar som ska leda fram till en rapport som EIOPA har i uppdrag att ta fram över implementeringen av IDD, bedömt Q4 2021.

SFM:s uppfattning gällande IDD är att förutsättningarna som finns i regelverket för implementering fungerat väl men att det är för tidigt att ha en fullständig bild av regelverkets påverkan på försäkringsförmedlares verksamhet samt på konsumentskyddet, säger Karin Lindblad, vd SFM.

Det SFM särskilt vill lyfta fram från svaret till EIOPA är;

  • Att pga. det sena genomförande av IDD i vissa medlemsstater och på grund av pandemin är det för tidigt att ha en tydlig bild och förståelse av regelverkets påverkan på försäkringsförmedlares verksamhet och på konsumentskyddet.
  • Att det nu finns ett behov av regleringsstabilitet för försäkringsförmedlare.
  • Att det finns utrymme för att uppdatera vissa föråldrade IDD-krav, såsom kravet att information ska vara i ett fysiskt dokument som huvudregel.

IDD skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig försäkringsförmedlarbransch där en viktig del i SFM:s arbete under implementeringen har varit att ta fram överenskommelser förankrade i verkligheten och i branschen som skapar förutsättningar för kunder att få transparens i rådgivningen samtidigt som försäkringsförmedlare kan fortsätta konkurrensutsätta försäkringsmarknaden, säger Karin Lindblad, vd SFM.

Karin Lindblad, vd SFM

Karin Lindblad, vd SFM

Presskontakt SFM, Emilie Wiklund, emilie.wiklund@sfm.se